Κάλεσμα Μητροπολίτου « τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ »

Κάλεσμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ πρός τούς πιστούς της Ἱερᾶς Μητρόπολεως Μαντινείας καί Κυνουρίας γιάἐνίσχυση τοῦΦιλανθρωπικοῦ Προγράμματος τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως « τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ ».

https://www.youtube.com/watch?v=65F6lYiBXWQ