Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τήν Παρασκευή 31η Μαρτίου 2017 τό ἀπόγευμα, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.γγελος πρωτοστάτης,
ορανόθεν πέμφθη,
επεν τ Θεοτόκω τ Χαρε·
κα σν τ σωμάτ φων,
σωματούμενόν σε θεωρ
ν, Κύριε,
ξίστατο κα στατο,
κραυγάζων πρ
ς Ατν τοιατα·
Χα
ρε, δ’ ς  χαρ κλάμψει,
χα
ρε, δι’ ς  ρ κλείψει.
Χα
ρε, το πεσόντος δάμ  νάκλησις,
χα
ρε, τν δακρύων τς Εας  λύτρωσις.
Χα
ρε, ψος δυσανάβατον θρωπίνοις λογισμος,
χα
ρε, βάθος δυσθεώρητον κα γγέλων φθαλμος.
Χα
ρε, τι πάρχεις Βασιλέως καθέδρα,
χα
ρε, τι βαστάζεις τν βαστάζοντα πάντα.
Χα
ρε, στρ μφαίνων τν λιον,
χα
ρε, γαστρ νθέου σαρκώσεως.
Χα
ρε, δι’ ς νεουργεται  κτίσις,
χα
ρε, δι’ ς βρεφουργεται  Κτίστης.
Χα
ρε, Νύμφη νύμφευτε.

 

 

Τήν  Παρασκευή 31η Μαρτίου 2017 τό πόγευμα, χοροστατοντος το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στόν  Μητροπολιτικό ερό Ναό  γίου Βασιλείου Τριπόλεως,   τελέσθηκε   κολουθία το καθίστου μνου.

Πλθος νοριτν καί Τριπολιτν   συνέρευσε  στόν  Μητροπολιτικό  ερό Ναό το  γίου Βασιλείου Τριπόλεως, συμμετέχοντας  στην  ξεχωριστή ατή κολουθία.

Τούς μνους πρός τήν Θεοτόκο ψαλαν  τά νέα παιδιά μας,   πού παρτίζουν  τήν  Μικτή  Χορωδία τς ερς Μητροπόλεως,  πό τήν καθοδήγηση το χοράρχου ατς καί Πρωτοψάλτου το Μητροπολιτικο Ιερο  Ναο γίου Βασιλείου Τριπόλεως κ. Βασιλείου Γεωργαρ.

 κάθιστος μνος εναι να ξεχωριστό καί πλούσιο ριστούργημα τς βυζαντινςμνογραφίας, γραμμένο  πάνω στούς κανόνες τς μοτονίας, σοσυλλαβίας καί τςμοιοκαταληξίας.

Κανένας δέν μπορε νά μφισβητήσει τόν πλοτο το λόγου, τήν ποιητικότητα τν στίχων καί προπαντός, τό ψηλό περιεχόμενο το μνου, πού ξυμνε τήν νανθρώπιση το Θεο διά τς Παναγίας Θεοτόκου

Εχόμαστε  Παναγία,  Μητέρα πάντων, νά σκέπει, νά προστατεύει καί νά ξιώνει πάντας, τσι στε νά ζήσουμε τήν χαρά τς ναστάσεως.

                                                                                                                                  + π.Ι.Σ.


Virus-free. www.avast.com