Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας τῶν ἀτόμων τῆς Τρίτης Ἡλικίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας πραγματοποιεῖ Ἐκδήλωσι Τιμῆς διά τούς ἡλικιωμένους τῆς περιοχῆς μας

προσκλησις

 

        Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας τῶν ἀτόμων τῆς Τρίτης Ἡλικίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας πραγματοποιεῖ Ἐκδήλωσι Τιμῆς διά τούς ἡλικιωμένους τῆς περιοχῆς μας μέ τό ἑξῆς Πρόγραμμα:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Ὀκτωβρίου 2017

1. Τό πρωΐ

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

2. Τό ἀπόγευμα

1) Ἀπόδοσι ὕμνων τῆς Παναγίας τῆς Γοργοεπηκόου ἀπό τόν γυναικεῖον χορόν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου Βασιλείου Γεωργαρᾶ.

2)   Ὁμιλία μέ θέμα:

«Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε»

ἀπό τήν Καθηγήτριαν τοῦ Ψυχολογικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

κ. ΑΝΝΑ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

3) Ἐκτέλεσις τοπικῶν χορῶν ἀπό τόν Χορευτικόν Ὅμιλον Τριπόλεως.

          Οἱ ἀνωτέρω ἐκδηλώσεις θά λάβουν χώραν στήν αἴθουσα τοῦ Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου Τριπόλεως τήν Κυριακήν 1ην Ὀκτωβρίου 2017 καί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν ὅπου σᾶς προσκαλοῦμεν νά παραυρεθῆτε.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν θερμός

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

 

 

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ