Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Ἀγρυπνία για τήν Ἄλωση τῆς Τριπολιτσᾶς

Τήν Παρασκευή  22  Σεπτεμβρίου  2017  καί  ὥρα 8.00 τό βράδυ, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ  ἑορτὴ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Ἰωάννου  Προδρόμου,  καθὼς καὶ εἰς μνημόσυνον τῶν ἀπελευθερωτών τοῦ Ἔθνους κατὰ τὴν Ἄλωσιν τῆς Τριπολιτσᾶς (23 Σεπτεμβρίου 1821) στόν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. 

   Πλῆθος ἐνοριτῶν,    εὐλαβῶν  καί φιλεόρτων  Χριστιανῶν  προσῆλθαν  στήν  ἱερὰ  αὐτὴ Ἀκολουθία  τιμῶντες τὸν    Ἅγιον τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

 

π.Ἰ.Σ.
Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com