Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ   ΚΑΙ   ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

 ΙΕΡΟΣ    ΝΑΟΣΑ

ΓΙΟΥ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 

 

Τήν Δευτέρα  28 Μαΐου   2018  καί  ὥρα 9:00 μ.μ. στόν   Μητροπολιτικό Ἱ.Ναό Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως θά τελεσθῇ ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας 

 

Υ  Π  Ο  Μ  Ο  Ν  Η  Σ

μητρός τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορος τῶν Ρωμαίων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

καί εἰς μνήμην  τῶν ἡρωϊκῶς τελειωθέντων κατά  τήν Ἄλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

 

  Προσκαλεῖσθε ὅπως συμμετάσχετε στήν ὡς ἄνω ἱερά Ἀγρυπνία, τιμῶντες τήν  Ὁσία τῆς Ἐκκλησίας καί τούς ἡρωϊκῶς πεσόντας προγόνους μας. 

Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ