Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Λιτανεία Παναγίας Τριπολιτσᾶς

Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν μας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἔχει ἀποθησαυρισθεῖ ἡ ἱερά Εἰκών τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ προσονομαζομένη «Παναγία τῆς Τριπολιτσᾶς». Τήν ἱεράν ταύτην Εἰκόνα λιτανεύομε μετ' εὐλαβείας εἰς τήν ἔναρξιν τῶν Παρακλήσεων τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἑκάστου ἔτους πέριξ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς κεντρικῆς πλατείας τῆς πόλεώς μας, διά νά τύχωμε οἱ πάντες τῆς θερμῆς προστασίας τῆς Μητρός τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ λιτάνευσις θά λάβει χώραν τήν 7.00' ἑσπερινήν ὥραν, τῆς Τετάρτης 1ης Αὐγούστου τρ. ἔτ., προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Σᾶς προσκαλοῦμε νά συμμετάσχετε εἰς αὐτήν τήν λατρευτικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας πρός δόξαν καί τιμήν τῆς Παναγίας μας.