Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ἐθελοντική αἱμοδοσία στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλως κατά τήν 21, 22 καί 23 Φεβρουαρίου 2019


 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

 

          Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας σέ συνεργασία μέ τό Τμῆμα Αἱμοδοσίας τοῦ Γενικοῦ Παναρκαδικοῦ Νοσοκομείου Τριπόλεως σᾶς προσκαλεῖ σέ ἐθελοντική αἱμοδοσία, πού θά πραγματοποιηθῆ στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλως κατά τήν 21, 22 καί 23 Φεβρουαρίου 2019 καί ἀπό ὥρας 10ης πρωϊνῆς ἕως 4ης ἀπογευματινῆς, καθ’ ὅτιλόγῳ τοῦ χειμῶνος ποικίλα νοσήματα ἀνακύπτουν καί οἱ ἀνάγκες τοῦ Νοσοκομείου σέ αἷμα εἶναι ἰδιαιτέρως αὐξημένες καί μετά δυσκολίας καλύπτονται.

          Προσκαλοῦμεν ὅσους δύνανται νά λειτουργήσουν ὡς ἐθελοντές αἱμοδότες νά μήν ἀδιαφορήσουν ἀλλά νά συνδράμουν  σ’  αὐτή τήν ἐθελοντική προσπάθεια, καθ’ ὅτι τό ἀνθρώπινο αἷμα εἶναι ὑλικό μοναδικό καί ἀναντικατάστατο, πού μόνο οἱ ἀνθρώπινες φλέβες προσφέρουν.

         

         

 

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως