Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Λαζάρου τοῦ Τριπολίτου

Στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως, τελέσθηκε τήν Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024  ερά γρυπνία, πί τ μνήμ τογίου, νδόξου νέου ερομάρτυρος Λαζάρου, τον Τριπόλει μαρτυρήσαντος. Τήν ἀκολουθία τέλεσε ὁ εὐλαβέστστος Ἱερεύς Δημήτριος Κολιόπουλος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως καί Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου, ὁ ὁποῖος κατά τήν Ἀπόλυσιν ἀναφέρθηκε στόν Βίο τοῦ Ἁγίου.

νας ἀπό τούς δεκαεπτά Ἁγίους τῆς Ἀρκαδίας  εναι καί γιος Νεοϊερομάρτυς Λάζαρος ὁ ὁποῖοςταν ερεύς, χοντας διαίτερη πατρίδα του τήν Τρίπολη.

Στό χωριό Μάκρη (Μπολέτα) Τριπόλεως ὑπάρχει ἀπό παλιά ἱερό εἰκόνισμα τοῦ Ἁγίου καθώς καί παράδοση ὅτι ἐκεῖ ἐφημέρευε ὁ Ἅγιος.

 πρώτη γραπτή ναφορά, πού χομε γιά τό μαρτύριο τογίου Νεοϊερομάρτυρος Λαζάρου, εναι ατή τοπ. ριθμ 797 κώδικα τς . Μονς Βατοπαιδίου, πού διασζει τήν κολουθία καί τό Συναξάριο τογίου.

Ο εσεβες του γονες, Νικόλαος καί λεξάνδρα, τόν μεγάλωσαν μέ νουθεσία καί παιδεία Κυρίου, δηγώντας τον σέ τέλεια μέτρα ρετς. ταν χειροτονήθηκε ερεύς, κείνους πού ζοσαν μέ εσέβεια τούς δίδασκε, τούς δέ λλους τούς νουθετοσε νά μήν δικον τούς πτωχούς.

Μετά ἀπό συκοφαντίες ὁδηγήθηκε στό δικαστήριο. Προσπάθησαν οἱ ἀγαρηνοί  νά  τόν κάνουν νά λλαξοπιστήσει μέ καλοπιάσματα καί προσφορές, μέ φοβερισμούς, κατόπιν μέ βασανιστήρια πως μαστιγώματα, στρεβλώσεις τν κρων, ποκοπή μελν, κακώσεις καί λλα πολλά. Τέλος, βλέποντας τό νυποχώρητο το Μάρτυρος, τόν ριξαν στή φωτιά, μέσα στήν ποία γιος παρέδωσε τήν μακαρία ψυχή του προσευχόμενος.

Ἀπολυτίκιον τοῦ  Ἁγίου ἦχος πλ.Α’

   ερόαθλε μάρτυς ψίστου, Λάζαρε,  κατασβέσας καμίνου τό πρ αμάτων ροας, τν τιμίων σου σχάτοις ν τος τεσιν, ς Μαντινείας φς λαμπρόν, καί Τριπόλεως φανόν, πέρφωτον σέ τιμμεν, καί κζητομεν σήν χάριν, ον πυρί παθν καιόμενοι.

lazar