Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ΟΜΙΛΙΑ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΟΥΣΙΑ

 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 18ης Φεβρουαρίου 2024, ὥρα 5.30, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, μέ τή συμμετοχή τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου καί Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, ἀλλά καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε πνευματική ἐκδήλωση, τήν ὁποία συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας καίτό Κέντρο Ἑνότητος καί Μελέτης - Προβολῆς τῶν ἀξιῶν μας «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», μέ ὁμιλητή τόν κ. Χαράλαμπο Μπούσια, Διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Manchester, Ὁμότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου καί Ἄρχοντα Μέγα Ὑμνογράφο τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας (Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας), ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ διαχρονικότητα τῆς Ἁγιότητος καί σύγχρονες ἁγιασμένες μορφές». Τόν ὁμιλητή παρουσίασε ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Κέντρου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» κ. Γεωργία Ἀσσιούρα.

Ὁ ὁμιλητής εἶναι σύγχρονος πολυγραφότατος Ὑμνογράφος, συνθέτης ἄνω τῶν 3000 ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί ἄλλων ὑμνολογικῶν κειμένων, ἀπό τά ὁποῖα ἔχουν ἐκδοθεῖ ἄνω τῶν 1500 καί ἄλλα ἔχουν μεταφρασθεῖ καί ἐκδοθεῖ στά Ἀγγλικά, Ρωσικά καί Ρουμανικά. Στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν κατάσταση τῆς ἁγιότητας, πού εἶναι ὁ πηρύνας τῆς πίστεώς μαςκαί ὁ ἔσχατος προορισμός τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ κατάσταση αὐτή δέν ἀφορᾶ μόνο στό παρελθόν, ἀλλά καί στό παρόν καί στό μέλλον. Εἶναι κάτι ἐφικτό καί ἐπίκαιρο, παντοῦ καί πάντοτε, σέ κάθε ἐποχή. Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, σέ παραδείγματα ἁγιασμένων μορφῶν τῆς ἐποχῆς μας, δηλαδή σέ ἁγίους καί φωτισμένους ἀνθρώπους, πού γνώρισε προωπικά, κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους ἐντάχθηκαν καί ἐπίσημα στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στό τέλος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή καί τούς διοργανωτές τῆς ἐκδήλωσης, ἀναφέρθηκε καί ὁ ἴδιος σέ προσωπικές ἐμπειρίες συναναστροφῆς μέ ἁγίους ἀνθρώπους καί ἔκλεισε τήν ἐκδήλωση.

omilia