Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τήν Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, ἡμέρα τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως θά τελεσθῆ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου ΣταυροῦΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
 
Τήν Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, ἡμέρα τῆς Παγκοσμίου
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, στόν
Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως θά τελεσθῆ
ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας
καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, πλαισιουμένου ἀπό Ἱερεῖς τῆς
πόλεώς μας.
Προσκαλεῖται ὁ φιλόχριστος Λαός μας νά μετάσχη στήν
λαμπροφόρο αὐτή Ἀκολουθία πρός τιμήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ
Ζωηφόρου Ξύλου, ἐπάνω στό Ὁποῖο ὑπεγράφη μέ τό Τίμιο Αἷμα
τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου.
 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2021ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2021

Ἀρ. Πρωτ. 184 Ἐν Τριπόλει τῇ 17ῃ Μαΐου 2021

 

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

 

 

Σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὅτι τό προσεχές Σάββατον, 22αν Μαΐου ἐ.ἔ. ἡ Ἱερά Ἡμῶν Μητρόπολις καί εἰδικώτερα ἡ πόλις τῆς Τριπόλεως ἑορτάζει πανδήμως τήν ἑορτήν τῶν Πολιούχων μας Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, πού γιά τήν Πίστι καί τό Γένος ἐθελουσίως ἐθυσίασαν τή ζωή τους καί μέ τό αἷμα τους πότισαν τό χῶμα τῆς Τριπολιτσᾶς.

Ὅμως τά προληπτικά μέτρα πρός ἀποφυγήν τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά τιμήσωμεν τούς Πολιούχους μας Ἁγίους κατά τά εἰωθότα καί διά τοῦτο ἀποφασίσαμε νά συνοψίσωμε τήν ἑορτήν κατά τό ἑξῆς ἑορταστικόν Πρόγραμμα·

Α΄

 

 

 

Β΄

Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς 21 Μαΐου ἐ.ἔ. ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν θά τελεσθῆ ὑπαίθριος Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού - Ἁγίων Νεομαρτύρων Τριπόλεως καί

Τήν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς 22 Μαΐου ἐ.ἔ. καί ἀπό ὥρας 7ης ἕως 10ης πρωϊνῆς θά τελεσθῆ ὑπαίθριος Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τήν πλατείαν Ἄρεως τῆς πόλεώς μας.

Ταῦτα ἀνακοινοῦντες πρός πάντας ὑμᾶς σᾶς προσκαλοῦμεν νά προσέλθετε στίς δύο ἀνωτέρω λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεως διά νά τιμήσωμε τούς Ἁγίους μας καί νά ὁμολογήσωμε τήν Πίστιν μας εἰς τόν Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 


 

Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

 

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣὈ Ἀθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ἀστέρας Τρίπολης,  ἡ δικιά μας Ἀρκαδική Ὁμάδα πού τιμᾶ ὅλους τούς  Ἀρκάδες ἀλλά καί τήν Ἱστορία μας,  ἀφοῦ τήν  ἕδρα του κοσμεῖ  τό Γήπεδο πού ονομάζεται  « Θεόδωρος Κολοκοτρώνης »  στήν Τρίπολη ( τό γήπεδο πῆρε τήν ὀνομασία αὐτή στίς 21 Νοεμβρίου 2012), καθώς  ἐπίσης τυγχάνει  μοναδική ὁμάδα τῆς Τρίπολης καί γενικά του νομοῦ Ἀρκαδίας πού ἀγωνίζεται  στην Α΄ Ἐθνική (Super League) καί ὄχι μόνο.

Οἱ ἰδιοκτῆτες τῆς ὁμάδας κ. Δημήτριος  Μπάκος καί Ἰωάννης  Καϋμενάκης, καθώς καί ὁ  πρόεδρος τῆς Ὁμάδος Γεώργιος  Μποροβῆλος δέν λησμόνησαν τό Φιλανθρωπικό Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ» καί σήμερα 28η Ἀπριλίου 2021,  ἐντεταλμένοι συνεργάτες τῆς ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ μεταβίβασαν τήν ἀγάπη τῆς Ὁμάδας τοῦ Ἀστέρα,  προσφέροντας ποσότητα τροφίμων,   ἐλαίου καί εἰδῶν καθαριότητας μέ σκοπό νά στηρίξουν μέσω τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τούς ἀναξιοπαθούντας ἀδελφούς μας.

Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ  Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως π. Ἰωάννης,  ἀφοῦ παρέλαβε τά προσφερθέντα ἀγαθά μετέφερε τίς Ἀρχιερατικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ γιά ὑγεία,  καλή Ἀνάσταση καί πάντοτε νίκες τῆς Ἀρκαδικῆς Ὁμάδας πού τιμᾶ τόν τόπο μας καί τήν Ἱστορία μας.