Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Ἀγρυπνία για τήν Ἄλωση τῆς Τριπολιτσᾶς

Τήν Παρασκευή  22  Σεπτεμβρίου  2017  καί  ὥρα 8.00 τό βράδυ, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ  ἑορτὴ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Ἰωάννου  Προδρόμου,  καθὼς καὶ εἰς μνημόσυνον τῶν ἀπελευθερωτών τοῦ Ἔθνους κατὰ τὴν Ἄλωσιν τῆς Τριπολιτσᾶς (23 Σεπτεμβρίου 1821) στόν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. 

   Πλῆθος ἐνοριτῶν,    εὐλαβῶν  καί φιλεόρτων  Χριστιανῶν  προσῆλθαν  στήν  ἱερὰ  αὐτὴ Ἀκολουθία  τιμῶντες τὸν    Ἅγιον τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

 

π.Ἰ.Σ.
Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 Τό πρτο κουδονι γιά τήν ναρξη τς σχολικς χρονις 2017 – 2018 σήμανε σήμερα, Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στά σχολεα τς Α/βάθμιας καί Β/βάθμιας κπαίδευσης τς χώρας μας.

Μιά νέα σχολική χρονιά νοίγει τή φιλόξενη γκαλιά της γιά νά κλείσει μέσα της τά χαμόγελα καί τίς διαδρομές στά μονοπάτια τς γνώσης τν παιδιν μας.

νορία το Μητροπολιτικο ερο Ναο γίου Βασιλείου Τριπόλεως χει πό τήν πνευματική της δικαιοδοσία καί ντός τν ρίων της, τό 2ο Δημοτικό Σχολεο Τριπόλεως.

Ὁ  Ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως  π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας βρέθηκε    κοντά στά μικρά παιδιά τς νορίας μας, στούς διδασκάλους, στούς γονες καί κηδεμόνες το 2ου Δημοτικο Σχολείου Τριπόλεως καί τέλεσε τήν κολουθία το γιασμο π’ εκαιρί τς νάρξεως το νέου σχολικο τους.

Εχόμαστε στούς μικρος μαθητές νά χουν γεία καί καλή φώτιση καί στούς διδασκάλους καλή ρχή στά καθήκοντά τους.

 

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας τῶν ἀτόμων τῆς Τρίτης Ἡλικίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας πραγματοποιεῖ Ἐκδήλωσι Τιμῆς διά τούς ἡλικιωμένους τῆς περιοχῆς μας

προσκλησις

 

        Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας τῶν ἀτόμων τῆς Τρίτης Ἡλικίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας πραγματοποιεῖ Ἐκδήλωσι Τιμῆς διά τούς ἡλικιωμένους τῆς περιοχῆς μας μέ τό ἑξῆς Πρόγραμμα:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Ὀκτωβρίου 2017

1. Τό πρωΐ

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

2. Τό ἀπόγευμα

1) Ἀπόδοσι ὕμνων τῆς Παναγίας τῆς Γοργοεπηκόου ἀπό τόν γυναικεῖον χορόν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου Βασιλείου Γεωργαρᾶ.

2)   Ὁμιλία μέ θέμα:

«Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε»

ἀπό τήν Καθηγήτριαν τοῦ Ψυχολογικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

κ. ΑΝΝΑ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

3) Ἐκτέλεσις τοπικῶν χορῶν ἀπό τόν Χορευτικόν Ὅμιλον Τριπόλεως.

          Οἱ ἀνωτέρω ἐκδηλώσεις θά λάβουν χώραν στήν αἴθουσα τοῦ Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου Τριπόλεως τήν Κυριακήν 1ην Ὀκτωβρίου 2017 καί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν ὅπου σᾶς προσκαλοῦμεν νά παραυρεθῆτε.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν θερμός

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

 

 

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

 

           Τήν Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, ἡμερα τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, θά τελεσθῆ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ πλαισιουμένου ἀπό Ἱερεῖς τῆς πόλεώς μας.

Προσκαλεῖται ὁ φιλόχριστος Λαός μας νά μετάσχη στήν λαμπροφόρο αὐτή Ἀκολουθία πρός τιμήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ζωηφόρου Ξύλου, ἐπάνω στό Ὁποῖο ὑπεγράφη μέ τό Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου.

 

Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

 

ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως συγκεντρώνει σχολικά εἴδη


Ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2017- 2018, ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως συγκεντρώνει σχολικά εἴδη: τσάντες καί κασετίνες, τετράδια, εἴδη γραφῆς, ζωγραφικῆς καί χειροτεχνίας, καθώς καί σχολικά βοηθήματα. Τά εἴδη αὐτά μπορεῖ νά εἶναι εἴτε καινούρια, εἴτε μεταχειρισμένα, ἀλλά σέ καλή κατάσταση.

Ὁ Ἱερός Ναός προβαίνει σέ αὐτή τήν κίνηση γιά μία ἀκόμη χρονιά, ἀνταποκρινόμενος στίς ἀνάγκες πολλῶν οἰκογενειῶν, πού ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες στήν προμήθεια τῶν ἀπαραιτήτων, ὥστε νά ξεκινήσουν οἱ μαθητές τή νέα σχολική χρονιά μέ ἀξιοπρέπεια καί μέ χαμόγελο.

Ἡ συγκέντρωση τῶν εἰδῶν θά ξεκινήσει τήν Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017, τίς ἡμέρες καί ὧρες λειτουργίας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ», καθώς καί καθημερινά στό Γραφεῖο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐπί τῆς πλατείας Ἁγίου Βασιλείου.

Σᾶς παρακαλοῦμε νά συνδράμετε καί αὐτή τήν προσπάθεια τῆς ἐνορίας μας, ὅπως ἔχετε πράξει ἄλλες φορές.

Ἡ πνευματική τροφή ἀποτελεῖ ἀγαθό ἴσης ἤ καί μεγαλύτερης ἀξίας ἀπό τήν ὑλική. Μή στερήσουμε ἀπό τά παιδιά μας τίποτα ἀπό τά δύο.