Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ἡ Παναγία εἶναι ἡ πάντων χαρά, ἡ Παναγία ἡ Γοργοεπήκοος εἶναι αὐτή πού γοργά ἀκούει τίς προσευχές μας καί αὐτεπάγγελτα φροντίζει γιά μας»


κουσαν οἱ ποιμένες τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων

 

τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν,

καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα,

θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον,

ἐν τῇ γατρὶ Μαρίας βοσκηθέντα,

 ἧν  ὑμνοῦντες εἶπον,

Περισσότερα...

1η Μαρτίου 2015 Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Τρίπολη

Τήν  πρώτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τήν ὀνομάζουμε Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Αὐτή ἡ Κυριακή εἶναι ἀφιερωμένη στή θριαμβευτική νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον τῆς Εἰκονομαχίας.
Ὁ Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως εἶναι  τό κέντρο τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς.
Περισσότερα...

Iστορική Τριπολιτσά ἑορτάζει τόν Μέγα διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας μας ἅγιο Βασίλειο, Ἐπίσκοπο Καισαρείας


Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου,

 ὡς δεξαμένην τόν λόγον σου,

δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας,

τήν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας,

 τά τῶν ἀνθρώπων ἤθη κα­τεκόσμησας·

Βασίλειον Ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε,

Χριστόν τόν Θεὸν ἱκέτευε,

δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

 

Περισσότερα...