Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ἀκούσετε τίς ἱερές Ἀκολουθίες ἀπευθείας μέσῳ διαδικτύου

Μπορεῖτε νά ἀκούσετε τίς ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἀπευθείας μέσῳ διαδικτύου στούς παρακάτω συνδέσμους:
ὡς ἑξῆς:

http://stream.kncdn.net/listen/ekktripol.asx 

http://stream.kncdn.net/listen/ekktripol/flash

Περισσότερα...

«Ἀπὸ τῆς Βηθλεὲμ ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην μεταβῶμεν»

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαντινείας καὶ Κυνουρίας
καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
σᾶς προσκαλοῦν νὰ συνεορτάσωμεν
τὸ Ἅγιον Δωδεκαήμερον μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους
στὴν ἐκδήλωση μὲ τίτλο:
«Ἀπὸ τῆς Βηθλεὲμ ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην μεταβῶμεν»,
τὴν Κυριακὴ 28η Δεκεμβρίου 2014 καὶ ὤρα 6.30 μ.μ.
στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Βασίλειου Τριπόλεως

Μετ'εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Μανττινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα

Μὲ χαρὰ ἐδέχθη τὴν Τετάρτη 24η Δεκεμβρίου 2014, ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, στὸ Ἐπισκοπικὸ Μέγαρο τοὺς νέους καὶ τὶς νέες της Τριπόλεως, ὅπου ἔψαλαν τὰ Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα.

Περισσότερα...

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί
τόν εὐσεβῆ Λαόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
μητρόποληΜετά τήν τραγωδία τῆς Ἐδέμ, ὁ φιλάνθρωπος Θεός - συνεπής στό λόγο Του- ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους «ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών ἐν ὁμοιότητι ἀνθρώπων γενόμενος καί σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος ἐγεννήθη ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως» καί προσμένει ἔκτοτε τόν ἄνθρωπο νά συναντηθῆ μαζί Του.

Περισσότερα...