Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΠρ ξ μερν το πάσχα λθεν ᾿Ιησος ες Βηθανίαν, που ν Λάζαρος τεθνηκώς, ν γειρεν κ νεκρν. ᾿Εποίησαν ον ατ δεπνον κε, κα Μάρθα διηκόνει· δὲ Λάζαρος ες ν τν νακειμένων σν ατ.

Η ον Μαρία, λαβοσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικς πολυτίμου, λειψε τος πόδας το ᾿Ιησο κα ξέμαξε τας θριξν ατς τος πόδας ατο· δ οκία πληρώθη κ τς σμς το μύρου. Λέγει ον ες κ τν μαθητν ατο, ᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, μέλλων ατν παραδιδόναι· Διατί τοτο τ μύρον οκ πράθη τριακοσίων δηναρίων κα δόθη πτωχος; Επεν δ τοτο οχ τι περ τν πτωχν μελεν ατ, λλ᾿ τι κλέπτης ν, κα τ γλωσσόκομον εχε κα τ βαλλόμενα βάσταζεν. Επεν ον ᾿Ιησος· Αφες ατήν, ες τν μέραν το νταφιασμο μου τετήρηκεν ατό. Τος πτωχος γρ πάντοτε χετε μεθ᾿ αυτν, μ δ ο πάντοτε χετε. Εγνω ον χλος πολς κ τν ᾿Ιουδαίων τι κε στι, κα λθον ο δι τν ᾿Ιησον μόνον, λλ᾿ να κα τν Λάζαρον δωσιν ν γειρεν κ νεκρν. ᾿Εβουλεύσαντο δ ο ρχιερες να κα τν Λάζαρον ποκτείνωσιν, τι πολλο δι᾿ ατν πγον τν ᾿Ιουδαίων κα πίστευον ες τν ᾿Ιησον.

Τ παύριον χλος πολς λθν ες τν ορτήν, κούσαντες τι ρχεται ᾿Ιησος ες ῾Ιεροσόλυμα, λαβον τ βαΐα τν φοινίκων κα ξλθον ες πάντησιν ατ, κα κραζον· «῾Ωσαννά, ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου», βασιλες το ᾿Ισραήλ. Ερν δ ᾿Ιησος νάριον κάθισεν π᾿ ατό, καθώς στι γεγραμμένον· «Μ φοβο, θύγατερ Σιών· δο βασιλεύς σου ρχεται καθήμενος π πλον νου». Τατα δ οκ γνωσαν ο μαθητα ατο τ πρτον, λλ᾿ τε δοξάσθη ᾿Ιησος, τότε μνήσθησαν τι τατα ν π᾿ ατ γεγραμμένα, κα τατα ποίησαν ατ. ᾿Εμαρτύρει ον χλος ν μετ᾿ ατο τε τν Λάζαρον φώνησεν κ το μνημείου κα γειρεν ατν κ νεκρν. Δι τοτο κα πήντησεν ατ χλος, τι κουσαν τοτο ατν πεποιηκέναι τ σημεον.

image4.jpeg

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΝΕΟΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

 

Τήν Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019

ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου

  

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

στό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο – τόπο τοῦ Μαρτυρίου του,

θά τελεσθοῦν οἱ ἑξῆς ἱερές Ἀκολουθίες:

 

Σάββατο 13 Ἀπριλίου, ὥρα 6:00 μ.μ.

                    Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Κυριακή 14 Ἀπριλίου, ὥρα 7:00 π.μ.

          Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

 

 

       Προσκαλεῖσθε ὅπως συμμετάσχετε στίς ὡς ἄνω 

ἱερές Ἀκολουθίες, τιμῶντες τόν Πολιοῦχον Ἅγιόν μας.

 

               Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

 


Νεομ. Δημήτριος 2019.pdf

ANAKOINΩΣΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

 

Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι τήν Κυριακή 31-3-2019 ὥρα 5:30 τό
ἀπόγευμα, στό Ἱερό Ἀναλόγιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἔχει προσκληθῆ νά ψάλλη ὁ Ἄρχων
Μαΐστωρ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, κ. Γρηγόριος
Νταραβάνογλου, τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Δ΄ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ
καί μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Χοράρχης τῆς Βυζαντινῆς
Χορωδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Τριπόλεως, κ.
Βασίλειος Κοῦρος, θά παρουσιάση τό μουσικό βιβλίο του, πού
φέρει τόν τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΝΘΙΣΜΑΤΑ – ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ»
Σᾶς προσκαλοῦμεν νά προσέλθετε νά προσευχηθοῦμε καί
νά παρακολουθήσωμε τήν ὡς ἄνω βιβλιοπαρουσίασιν.

Ἡ ἑορτή τοῦ Αγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος στήν Τρίπολη.   

         Μέ λαμπρότητα ορτάσθηκε μνήμη το γίου Θεοδώρου το Τήρωνος στό μώνυμο ξωκκλήσιο το Μητροπολιτικο ερο Ναο γίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Στόν βουνό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων  ὑπάρχει   στορική θέση το «καθίσματος» το Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ἀπό τήν ὁποία ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ παρακολουθοῦσε τήν Τριπολίτσα καί ἐσχεδίαζε τήν Ἀλωσιν της.

      Τό Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός σπερινός, χοροστατοντος το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ἱερέων, τῶν ρχόντων τς Πόλεως καί το Νομο, καθώς καί πλθους κόσμου.

    ερός Ναός τυγχάνει πό τήν ποπτεία καί τήν φροντίδα το Κυνηγετικο Συλλόγου Τριπόλεως.  

 

ΧΑΜ

 

 


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com