Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Μεγαλειώδης Λιτανεία των Πολιούχων ΤριπόλεωςΣήμερα Τετάρτη 22α Μαΐου 2019 ανήμερα τῆς μεγάλης τοπικής ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καὶ Παύλου, στὴν πόλη τῆς Τριπόλεως στόν Ιερο Ναὸ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων καὶ τού Προφητου Ἡλιοῦ Τριπόλεως τελέσθηκε Μέγας πολυαρχιερατικός Εσπερινος, στόν ὁποῖον προεξήρχε ο Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης Πατρὼν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ πλαισιούμενος καὶ ἐκ τῶν προσκληθέντων διὰ τὴν ἑορτὴ Ἁγίων Ἀρχιερέων καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου μᾶς Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἁκολουθίας τοῦ Εσπερινου ἔλαβε χώρα ἠ Λιτανεία τν ιερν  Λειψάνων τν  Ἁγίων  στοὺς δρόμους τῆς Τριπολιτσᾶς, ὅπου καὶ εἶχαν περπατήσει καὶ οἰ άγιοι Νεομάρτυρες, μὲ τὴ συμμετοχή ὅλων τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, τῆς Φιλαρμονικῆς, τού Στρατου, τής Αστυνομιας, τν Αρχοντων τοῦ τόπου, τῆς μαθητιώσσης νεολαίας, Συλλόγων, Φορέων, ὀργανώσεων, λοιπῶν προσκεκλημένων καί εκατονταδων φιλέορτων χριστιανῶν, ἀπὸ τὴν Τρίπολη καί ἀπὸ τούς ὁμόρους Νομοὺς ἀψηφώντας τὸν βροχερὸ καιρὸ τιμώντας ἔτσι τοῦς Ἁγίους Προστάτας καὶ Πολιούχους τῆς ἱστορικῆς Τριπολιτσᾶς.

π.Ι.Σ

φωτογραφίες Χ. Μπίτας

 


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com


Η Πρώτη Ανάσταση στον Μητροπολιτικό Ναό Τριπόλεως


«νάστα  Θεός κρνον τήν γν, τι σύ κατακληρονομήσεις ν πσι τος θνεσι».

 

Μέ κάθε λαμπρότητα τελέσθη στούς ερούς Ναούς τς ερς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας  πρώτη ναστάση.

 Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στήν ερά Μονή Μεταμορφώσεως το Σωτρος Λουκος Κυνουρίας μέ τήν συμμετοχή πλήθους εσεβν χριστιανν.

Στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως πλθος ελαβν χριστιανν προσέτρεξε καί ψαλε τό «νάστα  Θεός», λαμβάνονταςκ τν ερέων βάγια καί λουλούδια, τά ποα εναι τά μαρτυρικά τς πρώτης ναστάσεως. 

 
 
ΧΑΜπίτας
 
Video από την Πρώτη Ανάσταση
 
 

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗΑ Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

23ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ    ΚΑΙ   ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί

τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ' ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Τέκνα μου ἐν Κυρίω ἀγαπητά,

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μοναδικό γεγονός τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου πού λαμβάνει χώραν σέ ὡρισμένον χρόνον καί συγκεκριμένον χῶρον μέ ἀνεπανάληπτα καί θαυμαστά ἀποτελέσματα καί διά τοῦτο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως, δίδει σ' αὐτήν τήν προτεραιότητα καί τήν καθιστᾶ κορυφαῖο γεγονός τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας ἑορτολογίου.

Τήν ἑορτάζει καί τήν πανηγυρίζει γιατί τήν θεωρεῖ «ἑορτῶν ἑορτήν καί πανήγυριν πανηγύρεων...».

Καί πράττει πολύ σωστά, γιατί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καί τό θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, ὅπως μᾶς τονίζει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ὁ μέγας Παῦλος στήν πρώτη πρός Κορινθίους ἐπιστολή του, «εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ὑμῶν». Δηλαδή ἐάν ὁ Χριστός δέν εἶχε ἀναστηθῆ θά ἦσαν ὅλα μάταια καί ἄδεια.

Αὐτή, λοιπόν, τήν λαμπρή ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς μεγάλης ἑορτῆς πού «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ἅδου τήν καθαίρεσιν καί ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν...» στρέφω μέ ἀγάπη τή σκέψι μου καί τήν καρδιά μου πρός ὅλους ἐσᾶς τά ἀδέλφια μου καί τά πνευματικά παιδιά μου, πού εὑρίσκεσθε ἐγγύς καί μακράν, τούς Κληρικούς καί τούς Λαϊκούς, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, τούς Ἄρχοντες καί τό Λαό μας καί σᾶς εὐλογῶ, πατρικά, σᾶς στέλνω τόν ἀναστάσιμο ἀσπασμό μέ τόν χαιρετισμό

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

 

 

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

 

                                                                                            Tρίπολις, Ἅγιον Πάσχα 2019

 

 


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com


πασχαλινή εγκύκλιος 2019.docx

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ    Τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα 28  Ἀπριλίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν  Ἱερὸν  Ναὸν  τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, συνεπικουρούμενος ὑπό τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου του, Θεοφιλεστάτου Τεγέας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ καὶ Κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεως μας  μὲ τὴν παρουσία Πιστῶν,  μὲ τοὺς ὁποίους καὶ ἀντάλλαξε ἀναστάσιμες εὐχὲς καὶ προσέφερε εἰς ἔνα ἕκαστον πασχαλινὸ αὐγὸ ὡς εὐλογία καὶ σύμβολο τῆς Ἀναστάσεως.

 Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα τελεῖται ὁ «Ἐσπερινὸς τῆς Ἀγάπης», ὅπου στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀναστάσιμου Ἐσπερινοῦ διαβάζεται σὲ πολλές γλῶσσες τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἔτσι διατρανώνεται παγκοσμίως τὸ κοσμοσωτήριο μήνυμα τῆς ἀναστασίμης χαρᾶς καὶ ἐλπίδας.

 Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

 Εἶναι ὁ ἀκλόνητος βράχος, ἐπάνω στόν ὁποῖο εἶναι κτισμένη ἡ «Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία».

 


ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ

+ Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας

Φωτό X. Μπίτας

 


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com


Η Ακολουθία του Επιταφίου στήν Τρίπολη
 εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο».

 

«Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον λέγοντες· Κύριε,ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος  πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶἔσται  ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. Ἔφη αὐτοῖς  Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲπορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας».

 

Τήν Μεγάλη Παρασκευή ἑσπέρας 26η Ἀπριλίου 2019,  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, προεξῆρχε καί τέλεσε τήν Ἀκολουθία καί τήν Λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, παρουσίᾳ Κλήρου, Λαοῦ καί τῶν  Ἀρχόντων .

 

πΙΣ

φωτό ΧΑΜπίτας