Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

προσφορά ποσότητος λαδιοῦ στό Φιλανθρωπικό Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ».


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

« ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ  »

 

 

 

Οἰ χροι ποδοχς, φιλοξενίας καί διανομς  το Φιλανθρωπικο  Προγράμματος  τς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας «Τό Καλάθι το Πτωχοδελφο»  πως καθ’ λη τήν διάρκεια το χρόνου τσι καί ατές τίς μέρες τς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ  γεμίζουν σφυκτκά  καί ατό εναι σημάδι λληλεγγύης καί γάπης πρός τόν συνάνθρωπό μας, μέσ τς τοπικς μας  κκλησίας, ποία λα ατά τά χρόνια φουγκράζεται, γνωρίζει, νδιαφέρεται καί παλύνει τόν πόνο τν ν δοκιμασί ερισκομένων δελφν μας.

Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅλους ὅσους στηρίζουν τό Φιλανθρωπικό Πρόγραμμα τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας καί εὐχόμαστε ὁ Ὕψιστος νά τούς χαρίζει δύναμη καί ὑγεία.

Ἰδιαιτέρως  εὐχαριστοῦμε τήν Διοικοῦσα Ἐπιτροπή  τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελώνης Κυνουρίας   διά τήν προσφορά  ἱκανῆς ποσότητος λαδιοῦ ( 150 κιλά),  τό ὁποῖο παρέδωσε σήμερα Πέμπτη  24η  Σεπτεμβρίου 2020  στό Φιλανθρωπικό Πρόγραμμα  τς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας «Τό Καλάθι το Πτωχοδελφο». 

 

 

Τήν Κυριακή 4ῃ Ὀκτωβρίου 2020,στήν Ἱερά Μονή ‘Υπεραγίας Θεοτόκου Ἑλώνης Λεωνιδίου Κυνουρίας θά τελεσθῆ Ἀρχιερατική Εὐχαριστήριος Θεία Λειτουργίιερα μητροπολις

μαντινειας και κυνουριας

               Τριπολις, 20-9-2020

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

          Τήν ἑπομένη Κυριακή 4ῃ Ὀκτωβρίου 2020, στήν Ἱερά Μονή ‘Υπεραγίας Θεοτόκου Ἑλώνης Λεωνιδίου Κυνουρίαςθά τελεσθῆ  Ἀρχιερατική Εὐχαριστήριος Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ἐπί τῆς συμπληρώσει 14 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐπιστροφῆς τῆς κλαπείσης Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας στό Μοναστήρι Της.

           Προσκαλοῦμεν τόν εὐλογημένον Λαόν τοῦ Θεοῦ νά συμμετάσχῃ εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρικόν ἑορτασμόν, πρός τιμήν τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μητρός τοῦ Κυρίου μας.                 

                                                             

    Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς μακαριστῆς Μοναχῆς Νειλίας.

Ἡ Μοναχή  Νειλία  ( κατά κόσμον  Χρυσούλα ) Μαντᾱ, μονάσασα κατά τό παρελθόν  εἰς την Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας  παρέδωσε σήμερα 24η  Σεπτεμβρίου  2020  τήν  ψυχή της στά χέρια τοῦ Θεοῦ. 

 Ἡ μακαριστή Μοναχή Νειλία  Μαντᾱ κατήγετο ἀπό τό Ἀγρίνιο ὅπου και εἶδε τό πρῶτο φῶς τοῦ κόσμου τό ἔτος 1931.

  Προσῆλθε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κοιμήσεως Θεοτόκου  Μαλεβῆς ὅπου ὑπέστη τήν μοναχικήν δοκιμασίαν καί τήν 17η Ἰουλίου 1977 ἐκάρη Μοναχή ὑπό τοῦ τότε Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας μακαριστοῦ κυροῦ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ Β΄.

Τήν 13ην Ἀπριλίου 1981 μετετέθη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας καί ἀνέλαβε καθήκοντα Ἡγουμενοσυμβούλου τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μονῆς.

  Τήν 14ην Ἰανουαρίου 2007  ἐκάρη Μεγαλόσχημος Μοναχή ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῆ Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἐπάνω Χρέπας Τριπόλεως παρά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

 Τά τελευταία χρόνια τῆς ζωῆς της ἔζησε εἰς τό Δεκάζειον Γηροκομεῖον Τριπόλεως κάτω ἀπό τό πατρικό βλέμμα τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

 Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς μακαριστῆς Μοναχῆς Νειλίας θά τελεσθῆ τό Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 καί ὥρα 12.00 μεσημβρινή  στόν Ἱερό Ναό Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

      Εὐχόμαστε νά ἔχη καλό παράδεισο καί νά προσεύχεται στήν θριαμβεύουσα  Ἐκκλησία γιά  ἐμᾶς.

                                                           Αἰωνία αὐτῆς ἡ μνήμη.

 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
«Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν;

προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας,

καί προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν ἀλείψαντες αὐτόν

ἐλαίῳ ἐν τῶ ὀνόματι τοῦ Κυρίου·

καί  εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα,

καί ἐγερεῖ αὐτόν  Κύριος·

κἄν ἁμαρτίας  πεποιηκώς,

ἀφεθήσεται αὐτῷ»

(Ἰακ.ε΄,14-15).

 

  Τά θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας συστάθηκαν καί παραδόθηκαν στούς Ἀποστόλους καί δι’ αὐτῶν στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Σκοπός τῶν ἱερῶν Μυστηρίων εἶναι ἡ μετάδοση τῆς ἁγιαστικῆς Χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στά Ὀρθόδοξα μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Τό ἱερό Εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά ἑπτά Μυστήρια της Ἐκκλησίας μας.

Ἡ σύσταση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Μυστηρίου στηρίζεται στήν ἐξουσία, πού ἔδωσε ὁ Χριστός στούς Μαθητές Του, «ὥστε θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν» καί οἱ Ἀπόστολοι, πιστοί ἐκτελεστές τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, ἐπιστρέφοντας ἀπό τίς περιοδεῖες τους, μέ ἐνθουσιασμό ὁμολογοῦσαν: «Κύριε καί τά δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου».

Τό Εὐχέλαιο εἶναι τό ξεχωριστό αὐτό Μυστήριο, τό ὁποῖο τελεῖται «ἐν Ἐκκλησίᾳ ἤ ἐν οἴκῳ» γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν.

 Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι κατά τήν ἔξοδό τους γιά τόν εὐαγγελισμό τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, κήρυτταν μετάνοια, ἀπάλλασσαν τούς ἀνθρώπους ἀπό τή δαιμονική ἐνέργεια καί θεράπευαν τούς ἀσθενεῖς, χρίοντάς τους μέ ἔλαιον, ὅπως χαρακτηριστικά μας ἀναφέρει ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστής Μᾶρκος: «ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα μετανοήσωσι, καί δαιμόνια πολλά ἐξέβαλλον, καί ἤλειφον ἐλαίῳ πολλούς ἀρρώστους καί ἐθεράπευον».

Τό εὐλογημένο λάδι εἶναι βασικό στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Τό χρησιμοποιοῦμε στό Βάπτισμα καί στό ἅγιο Μύρο, εἶναι πηγή φωτός, χρησιμοποιῆται στούς πολυελαίους τῶν Ἐκκλησιῶν μας, καθώς ἐπίσης τυγχάνει μέσο ἰάσεως στό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου κ.ἄ.

Τή Μεγάλη Τετάρτη, πρίν τήν Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος, τελεῖται σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες, τό ἱερό Εὐχέλαιο, ὅπου πλῆθος κόσμου προστρέχει γιά νά λάβει τήν εὐλογία τοῦ Μυστηρίου καί νά ζητήσει ἄφεση ἁμαρτιῶν.

 Τήν πρώτη ἀναφορά περί τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ τήν ἀναγινώσκουμε στήν ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀλδεφόθεου: «Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καί προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα, καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος· κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ».

Δηλαδή, αὐτό σημαίνει ὅτι, ἄν εἶναι κάποιος ἀπό ἐμᾶς ἄρρωστος, καί ὄχι μόνο, πρέπει νά προσκαλέσει τούς Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας νά προσευχηθοῦν γι’ αὐτόν καί νά τόν ἐπαλείψουν μέ λάδι, ἐπικαλούμενοι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καί ἔτσι, ἡ προσευχή πού γίνεται μέ πίστη θά σώσει καί θά βοηθήσει τόν ἄρρωστο καί τότε ὁ Κύριός μας θά τόν ἐξαναστήσει ἀπό κλίνης ὀδυνηρᾶς, καί ἄν αὐτός ἔχει ἁμαρτίες θά τοῦ τίς συγχωρήσει.

Κατανοοῦμε ὅτι σκοπός τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου εἶναι ἡ ἴαση τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς νόσου, προϋποθέτοντας τήν πίστη ἑκάστου, ὁ ὁποῖος θά συμμετάσχει στό Μυστήριο.

Κανονικά, ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου γίνεται ἀπό ἑπτά Ἱερεῖς, ὅσα καί τά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα, ἀλλά καί οἱ εὐχές πού διαβάζονται. Τό Εὐχέλαιο τελεῖται γιά τή ψυχή καί τό σῶμα κάθε ἀνθρώπου πού ἀσθενεῖ. Σέ ἀσθενεῖς πού, ἐξ’ αἰτίας σοβαρῆς ἀσθένειας, εἶναι ἀνίκανοι νά ἐκφράσουν καί νά ὁμολογήσουν τίς ἁμαρτίες τους στόν Ἱερέα - Πνευματικό, εἶναι ἀποδεκτό ὅτι συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες μέ τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου.

Τό ἱερό Εὐχέλαιο, ἀλλά καί τά ἄλλα ἕξι ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τά μόνα θεραπευτικά μέσα, γιά νά βρεῖ ὁ κάθε χριστιανός τή θεραπεία του. Εἶναι ἡ ὁδός, πού μᾶς ὁδηγεῖ στό πανάγιο Πνεῦμα. Εἶναι ὁ μόνος δρόμος, γιά νά φτάσουμε στόν ἁγιασμό καί στήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Γι’ αὐτό, ἄς πλησιάζουμε μέ πίστη τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἄς ζητήσουμε τό ἔλεος τῆς φιλανθρωπίας Του, προσευχόμενοι νά ἔχουμε τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί νά ἀξιωθοῦμε νά γευθοῦμε τή χαρά τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας.

 

+ π.Ἰ.Σ.


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Ἡ Ἁγία καί μεγάλη Τετάρτη


Ὑπὲρ τὴν Πόρνην Ἀγαθὲ ἀνομήσας,

δακρύων ὄμβρους οὐδαμῶς σοι προσῆξα,

ἀλλὰ σιγῇ δεόμενος προσπίπτω σοι,

πόθῳ ἀσπαζόμενος, τοὺς ἀχράντους σου πόδας,

ὅπως μοι τὴν ἄφεσιν, ὡς Δεσπότης παράσχῃς,

τῶν ὀφλημάτων κράζοντι Σωτήρ

. Ἐκ τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου ῥῦσαί με.

 

Τροπάριο της Κασσιανής

 

Κύριε,  ν πολλας μαρτίαις περιπεσοσα γυνή,

τν σν ασθομένη θεότητα, μυροφόρου ναλαβοσα τάξιν,

δυρομένη, μύρα σοι, πρ τονταφιασμο κομίζει.

Ομοι! λέγουσα, τι νύξ μοι πάρχει, οστρος κολασίας,

ζοφώδης τε κα σέληνος ρως τς μαρτίας.

Δέξαι μου τς πηγς τν δακρύων,

 νεφέλαις διεξάγων τς θαλάσσης τ δωρ

κάμφθητί μοι πρς τος στεναγμος τς καρδίας,

 κλίνας τος ορανος τφάτ σου κενώσει.

Καταφιλήσω τος χράντους σου πόδας,

ποσμήξω τούτους δ πάλιν τος τς κεφαλς μου βοστρύχοις ν ν τ παραδείσ Εα τδειλινόν,

κρότον τος σν χηθεσα, τφόβ κρύβη.

μαρτιν μου τ πλήθη κακριμάτων σου βύσσους

τίς ξιχνιάσει, ψυχοσστα Σωτήρ μου;

Μή με τν σν δούλην παρίδς,  μέτρητον χων τ λεος.

 

 

Ἡ Ἁγία καί μεγάλη Τετάρτη

 

Δυό γυναῖκες, λέγουσιν οἱ κριτικώτεροι τῶν Εὐαγγελίων ἑρμηνευταί, ἤλειψαν τόν Κύριον μύρω, ἡ  μέν πολύν καιρόν πρό τοῦ πάθους αὐτοῦ, ἡ δέ πρό ὀλίγων ἡμερῶν καί ἡ μέν ὑπῆρχε πόρνη καί ἁμαρτωλή, ἡ δέ σώφρων καί ἐνάρετος. Τοῦ εὐλαβοῦς τούτου ἔργου τήν μνήμην ἐπιτελοῦσα σήμερον ἡ Ἐκκλη­σία, καί εἰς τό πρόσωπον τῆς πόρνης αὐτό ἀναφέρουσα, συναναφέρει ἐνταυτῶ  καί τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, ἅπερ ἀμφότερα ἐπράχθησαν, κατά τήν ἱστορικήν του Ματθαίου σειράν, δυό ἡμέρας πρό τοῦ νομικοῦ πάσχα, Μαρτίου κα ΄, ἡμερα Τετράδι τῆς ἑβδομάδος.

Ἡ γυνή λοιπόν ἐκείνη ἤλειψε διά τοῦ μύρου τήν κε­φαλήν καί τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καί διά τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς αὑτῆς ἀπεσπόγγισεν αὐτούς.

 Τό πολύτιμον ἐκεῖνο μῦρον ἔξετιμήθη 300 δηνάρια, ἤ περίπου 15 φλωρία βενετι­κά. 

Ἐκ τῶν μαθητῶν ἐξόχως ὁ φιλάργυροα Ἰούδας σκανδαλίζεται, τάχα διά τήν ἀπώλειαν τοιούτου μύρου. 

Ὁ  Ἴησοῦς ἐπιπλήττει αὐτόν, ἵνα μή ἐνοχλῆ τήν γυναῖκα καί ὁ Ἰούδας ἀγανακτῶν πορεύεται πρός τούς ἀρχιερεῖς, σύνηγμένους εἰς τήν αὐλην τοῦ Καϊάφα καί συμβουλευόμε­νους ἤδη κατά τοῦ 'Ιησοῦ καί συμφωνήσας μετ' αὐτῶν τήν προδοσίαν τοῦ διδασκάλου διά τριάκοντα ἀργύρια, ἀπό τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτόν παραδῶ. Ἕνεκα τούτου  ἐλαβεν  ἀρχήν  ἀπ' αὐτῶν  τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ἡ νηστεία τῆς Τετράδος.

                                             + π.Ι.Σ


 

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com