Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ στήν Τρίπολη


 

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Πέμπτη 14η Σεπτεμβρίου 2017, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως τό ἑσπέρας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, τελέσθηκε ἡ ἱερά Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, παρουσίᾳ πλήθους Ἱερέων, πιστῶν, τοπικῶν ἀρχόντων καί στρατιωτικῶν ἑορταζόντων τήν μεγάλη αὐτή ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Εὐχόμαστε ὁ Τίμιος Σταυρός νά εἶναι φύλαξ καί προστάτης πάντων τῶν Χριστιανῶν.

 

 

π.Ἰ.Σ.


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Ἀγρυπνία για τήν Ἄλωση τῆς Τριπολιτσᾶς

Τήν Παρασκευή  22  Σεπτεμβρίου  2017  καί  ὥρα 8.00 τό βράδυ, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ  ἑορτὴ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Ἰωάννου  Προδρόμου,  καθὼς καὶ εἰς μνημόσυνον τῶν ἀπελευθερωτών τοῦ Ἔθνους κατὰ τὴν Ἄλωσιν τῆς Τριπολιτσᾶς (23 Σεπτεμβρίου 1821) στόν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. 

   Πλῆθος ἐνοριτῶν,    εὐλαβῶν  καί φιλεόρτων  Χριστιανῶν  προσῆλθαν  στήν  ἱερὰ  αὐτὴ Ἀκολουθία  τιμῶντες τὸν    Ἅγιον τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

 

π.Ἰ.Σ.
Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 Τό πρτο κουδονι γιά τήν ναρξη τς σχολικς χρονις 2017 – 2018 σήμανε σήμερα, Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στά σχολεα τς Α/βάθμιας καί Β/βάθμιας κπαίδευσης τς χώρας μας.

Μιά νέα σχολική χρονιά νοίγει τή φιλόξενη γκαλιά της γιά νά κλείσει μέσα της τά χαμόγελα καί τίς διαδρομές στά μονοπάτια τς γνώσης τν παιδιν μας.

νορία το Μητροπολιτικο ερο Ναο γίου Βασιλείου Τριπόλεως χει πό τήν πνευματική της δικαιοδοσία καί ντός τν ρίων της, τό 2ο Δημοτικό Σχολεο Τριπόλεως.

Ὁ  Ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως  π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας βρέθηκε    κοντά στά μικρά παιδιά τς νορίας μας, στούς διδασκάλους, στούς γονες καί κηδεμόνες το 2ου Δημοτικο Σχολείου Τριπόλεως καί τέλεσε τήν κολουθία το γιασμο π’ εκαιρί τς νάρξεως το νέου σχολικο τους.

Εχόμαστε στούς μικρος μαθητές νά χουν γεία καί καλή φώτιση καί στούς διδασκάλους καλή ρχή στά καθήκοντά τους.

 

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας τῶν ἀτόμων τῆς Τρίτης Ἡλικίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας πραγματοποιεῖ Ἐκδήλωσι Τιμῆς διά τούς ἡλικιωμένους τῆς περιοχῆς μας

προσκλησις

 

        Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας τῶν ἀτόμων τῆς Τρίτης Ἡλικίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας πραγματοποιεῖ Ἐκδήλωσι Τιμῆς διά τούς ἡλικιωμένους τῆς περιοχῆς μας μέ τό ἑξῆς Πρόγραμμα:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Ὀκτωβρίου 2017

1. Τό πρωΐ

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

2. Τό ἀπόγευμα

1) Ἀπόδοσι ὕμνων τῆς Παναγίας τῆς Γοργοεπηκόου ἀπό τόν γυναικεῖον χορόν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου Βασιλείου Γεωργαρᾶ.

2)   Ὁμιλία μέ θέμα:

«Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε»

ἀπό τήν Καθηγήτριαν τοῦ Ψυχολογικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

κ. ΑΝΝΑ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

3) Ἐκτέλεσις τοπικῶν χορῶν ἀπό τόν Χορευτικόν Ὅμιλον Τριπόλεως.

          Οἱ ἀνωτέρω ἐκδηλώσεις θά λάβουν χώραν στήν αἴθουσα τοῦ Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου Τριπόλεως τήν Κυριακήν 1ην Ὀκτωβρίου 2017 καί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν ὅπου σᾶς προσκαλοῦμεν νά παραυρεθῆτε.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν θερμός

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

 

 

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

 

           Τήν Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, ἡμερα τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στίς 6:30 τό ἀπόγευμα, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, θά τελεσθῆ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ πλαισιουμένου ἀπό Ἱερεῖς τῆς πόλεώς μας.

Προσκαλεῖται ὁ φιλόχριστος Λαός μας νά μετάσχη στήν λαμπροφόρο αὐτή Ἀκολουθία πρός τιμήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ζωηφόρου Ξύλου, ἐπάνω στό Ὁποῖο ὑπεγράφη μέ τό Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου.

 

Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως