Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας


Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί φέτος ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας. 

Πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν πλημμύρισε τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς καί τίς Ἱερές Μονές τῆς θεοσώστου Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γιά νά προσκυνήσουν τό λαμπρόν τῆς πίστεως γνώρισμα, τό ξύλον τό μακάριον, τό Τίμιον Σταυρόν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ,  Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2017  λειτούργησε καί τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν, ἡ ὁποία εἶχε κατακλυστεῖ ἀπό πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Λαμπρά ἑόρτασαν καί στίς λοιπές Ἱερές Μονές τῆς Μητροπόλεως, ἤτοι τήν Ἱερά Μονή Γοργοεπηκόου Νεστάνης Μαντινείας, τήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας, τήν Ἱερά Μονή Ἐπάνω Χρέπας Τριπόλεως τήν Ἱερά Μονή Βαρσῶν, τήν Ἱερά Μονή Κανδήλας.

Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό του Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως καί τούς ἄλλους Ἱερούς Ναούς πλῆθος κόσμου παρέστη καί κατέκλισε τούς Ἱερούς Ναούς, τόσο κατά τήν Θεία Λειτουργία, ὅσον καί κατά τήν ἱερά Ἀκολουθία της Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί παγκοσμίως τιμοῦμε μέ ἰδιαίτερο τρόπο τήν ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας.

 Ὅλες οἱ ἱερές Ἀκολουθίες ἔχουν πανηγυρικό χαρακτῆρα, ἐνῶ παραλλήλως τήν ἡμέρα αὐτή ἔχει θεσπισθεῖ αὐστηρή νηστεία.

Κατακλύζουμε τούς Ἱερούς Ναούς γιά νά προσκυνήσουμε τόν Τίμιο Σταυρό, παίρνουμε μαζί μας κλώνους βασιλικοῦ, ὡς εὐλογία, καί χρησιμοποιοῦμε τά σταυρολούλουδα στήν προετοιμασία τοῦ πρόσφορου ἀντί νά χρησιμοποιήσουμε προζύμι.

Ξέρουμε καλά, ὅτι ἡ τιμή καί ἡ προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ εἶναι προσκύνηση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ μας.

Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας, εἶναι τό καύχημά μας, τό νικηφόρο λάβαρο κατά τοῦ μεγαλύτερου ἐχθροῦ μας, τοῦ διαβόλου, τό ἀήττητο ὅπλο κατά τοῦ κάθε εἴδους κακοῦ. Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι τό ἱερότερο σύμβολο τοῦ Χριστιανισμοῦ, εἶναι ἡ σημαία καί τό λάβαρο τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ φύλαξ τῆς οἰκουμένης.

Κάποτε ὁ Σταυρός ἦταν ὄργανο θανατικῆς ἐκτελέσεως τῶν κακούργων, ἦταν ξύλο καταισχύνης καί κατάρας. Ἀπό τότε, ὅμως, πού ἐπάνω σ' αὐτόν πέθανε ὁ ἀναμάρτητος Σωτῆρας τοῦ κόσμου, ὁ Σταυρός ἔγινε «Τίμιον Ξύλον».

Γι' αὐτό καί τήν 14η Σεπτεμβρίου κάθε εὐλογημένου ἔτους γιορτάζουμε τήν εὕρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στά Ἱεροσόλυμα ἀπό τήν ἁγία Ἑλένη καί τήν ὕψωσή του, γι' αὐτό ἡ Ἐκκλησία περίτρανα διαμηνύει καί θυμίζει πρός ὅλους μας: «Σταυρός ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης· Σταυρός ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας...».

 Γι' αὐτό στό Ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας, γίνεται λόγος γιά τό ὅτι ὁ Λαός ἀνήκει στόν Θεό: «Σῶσον Κύριε τόν Λαόν Σου καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν Σου». Μᾶς ἐξηγεῖ ὅτι ὁ Λαός δέν ἀνήκει στούς ἄρχοντας, ἀλλά στόν Κύριο καί Θεό μας, τόν Σωτῆρα Χριστό.

«Κληρονομία» εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική, πού κρατᾶ ἀμετάβλητα καί ἀδιάλειπτα τήν ἀποστολική διαδοχή, τήν διδασκαλία καί τά χαρίσματα του Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ φράση «νίκας τοῖς βασιλεῦσιν» ἐννοιολογικά ἀναφέρεται στούς ἄρχοντας, πού ἡγοῦνται τοῦ Λαοῦ.

Ἔπειτα, γίνεται λόγος γιά τό πολίτευμα τοῦ κράτους, πού προστατεύεται ἀπό τόν Σταυρό: «καί τό σόν φυλάττων διά τοῦ Σταυροῦ Σου πολίτευμα». Πρόκειται γιά ἕνα πολίτευμα, πού στηρίζεται στόν ἀποκαλυπτικό λόγο τοῦ Θεοῦ, στό «πολίτευμα του Σταυροῦ», δηλαδή στήν ἀγάπη ὡς ὑπέρβαση της φιλαυτίας.

Ἀκόμη, στό Τροπάριο αὐτό γίνεται λόγος γιά «βαρβάρους»: «κατά βαρβάρων δωρούμενος». Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ βάρβαροι; Τό Τροπάριο αὐτό θέτει ἕναν βαθύ πολιτειακό προβληματισμό, πού δέν συνδέεται μέ τήν ἐξωτερική μορφή τοῦ πολιτεύματος, ἀλλά μέ τόν τρόπο ζωῆς καί πολιτείας τόσο τῶν ἀρχόντων, ὅσο καί τῶν ἀρχομένων.

Εὐχόμαστε σέ ὅλους τούς Χριστιανούς μας καί συνανθρώπους μας, ὁ Τίμιος Σταυρός, τό ζωηφόρο καί πανάγιο αὐτό Ξύλο, ἐπάνω στό ὁποῖο ὑπεγράφη μέ τό Τίμιο Αἷμα του Κυρίου ἡ σωτηρία του κόσμου νά σκέπη καί νά προστατεύει πάντας.

 

Φωτογραφικό υλικό Ιερά Μονή Καλτεζών, Ιερά Μονή Νεστάνης, Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Τριπόλεως.  

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ στήν Τρίπολη


 

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Πέμπτη 14η Σεπτεμβρίου 2017, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως τό ἑσπέρας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, τελέσθηκε ἡ ἱερά Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, παρουσίᾳ πλήθους Ἱερέων, πιστῶν, τοπικῶν ἀρχόντων καί στρατιωτικῶν ἑορταζόντων τήν μεγάλη αὐτή ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Εὐχόμαστε ὁ Τίμιος Σταυρός νά εἶναι φύλαξ καί προστάτης πάντων τῶν Χριστιανῶν.

 

 

π.Ἰ.Σ.


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Ἀγρυπνία για τήν Ἄλωση τῆς Τριπολιτσᾶς

Τήν Παρασκευή  22  Σεπτεμβρίου  2017  καί  ὥρα 8.00 τό βράδυ, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ  ἑορτὴ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Ἰωάννου  Προδρόμου,  καθὼς καὶ εἰς μνημόσυνον τῶν ἀπελευθερωτών τοῦ Ἔθνους κατὰ τὴν Ἄλωσιν τῆς Τριπολιτσᾶς (23 Σεπτεμβρίου 1821) στόν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. 

   Πλῆθος ἐνοριτῶν,    εὐλαβῶν  καί φιλεόρτων  Χριστιανῶν  προσῆλθαν  στήν  ἱερὰ  αὐτὴ Ἀκολουθία  τιμῶντες τὸν    Ἅγιον τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

 

π.Ἰ.Σ.
Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 Τό πρτο κουδονι γιά τήν ναρξη τς σχολικς χρονις 2017 – 2018 σήμανε σήμερα, Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στά σχολεα τς Α/βάθμιας καί Β/βάθμιας κπαίδευσης τς χώρας μας.

Μιά νέα σχολική χρονιά νοίγει τή φιλόξενη γκαλιά της γιά νά κλείσει μέσα της τά χαμόγελα καί τίς διαδρομές στά μονοπάτια τς γνώσης τν παιδιν μας.

νορία το Μητροπολιτικο ερο Ναο γίου Βασιλείου Τριπόλεως χει πό τήν πνευματική της δικαιοδοσία καί ντός τν ρίων της, τό 2ο Δημοτικό Σχολεο Τριπόλεως.

Ὁ  Ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως  π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας βρέθηκε    κοντά στά μικρά παιδιά τς νορίας μας, στούς διδασκάλους, στούς γονες καί κηδεμόνες το 2ου Δημοτικο Σχολείου Τριπόλεως καί τέλεσε τήν κολουθία το γιασμο π’ εκαιρί τς νάρξεως το νέου σχολικο τους.

Εχόμαστε στούς μικρος μαθητές νά χουν γεία καί καλή φώτιση καί στούς διδασκάλους καλή ρχή στά καθήκοντά τους.

 

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας τῶν ἀτόμων τῆς Τρίτης Ἡλικίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας πραγματοποιεῖ Ἐκδήλωσι Τιμῆς διά τούς ἡλικιωμένους τῆς περιοχῆς μας

προσκλησις

 

        Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας τῶν ἀτόμων τῆς Τρίτης Ἡλικίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας πραγματοποιεῖ Ἐκδήλωσι Τιμῆς διά τούς ἡλικιωμένους τῆς περιοχῆς μας μέ τό ἑξῆς Πρόγραμμα:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Ὀκτωβρίου 2017

1. Τό πρωΐ

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

2. Τό ἀπόγευμα

1) Ἀπόδοσι ὕμνων τῆς Παναγίας τῆς Γοργοεπηκόου ἀπό τόν γυναικεῖον χορόν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου Βασιλείου Γεωργαρᾶ.

2)   Ὁμιλία μέ θέμα:

«Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε»

ἀπό τήν Καθηγήτριαν τοῦ Ψυχολογικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

κ. ΑΝΝΑ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

3) Ἐκτέλεσις τοπικῶν χορῶν ἀπό τόν Χορευτικόν Ὅμιλον Τριπόλεως.

          Οἱ ἀνωτέρω ἐκδηλώσεις θά λάβουν χώραν στήν αἴθουσα τοῦ Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου Τριπόλεως τήν Κυριακήν 1ην Ὀκτωβρίου 2017 καί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν ὅπου σᾶς προσκαλοῦμεν νά παραυρεθῆτε.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν θερμός

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

 

 

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ