Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Ἡ Ἀστυνομική Διεύθυνση Ἀρκαδίας, διά τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦστυνομική Διεύθυνση ρκαδίας, διά το στυνομικο Διευθυντο της Ταξιάρχου κ. Χρήστου Καμπύλη, σήμερα Τετάρτη  23 Δεκεμβρίου 2020 προσέφερε ποσότητα τροφίμων, παιχνιδιν καί ρουχισμο γιά τούς νδεες ποδέκτες το Φιλανθρωπικο Προγράμματος τς ερς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ»,

Τά γαθά, τά ποα συγκεντρώθηκαν κ το στερήματος, τς γάπης τς στυνομικς Διευθύνσεως ρκαδίας, παρέλαβε π. ωάννης Σουρλίγγας, πεύθυνoς του Φιλανθρωπικο Προγράμματος τς Μητροπόλεως, ποος, κπροσωπώντας τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, εχαρίστησε τόν στυνομικό Διευθυντή καί τούς συνεργάτες του, παίνεσε τή φιλανθρωπική πρωτοβουλία πού πρε στυνομική Διεύθυνση ρκαδίας ἐν μέσω τῆς ἐπιδημίας τοῦ  COVID-19 (κορωνοϊοῦ) καί μετέφερε τίς ρχιερατικές εχές καί ελογίες το Σεβ. Ποιμενάρχου μας, εχόμενος τη πολλά, καλύκαρπα, μέ σφάλεια, καί γεία.

 

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἁγιασμός ἐπίτῇ ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου τοῦ κηρυκτικοῦ - διδακτικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας


Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ


Ἀρ. Πρωτ. 545                                      Ἐν Τριπόλει τῇ 5ῃ Ὀκτωβρίου 2020

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

 Πρός

Τόν ερόν Κλρον καί τόν εσεβ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

 

 

            Σᾶς καλοῦμεν νά προσέλθετε τήν Κυριακήν τοῦ Σπορέως 11-10-2020 καί περί ὥραν 5:30 ἀπογευματινήν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς πόλεώς μας, ὅπου θά τελεσθῇ  Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου τοῦ κηρυκτικοῦ - διδακτικοῦ ἔργου  τῆς  τοπικῆς  μας  Ἐκκλησίας,   περιλαμβάνουσα – κατ’ ἐξαίρεσιν δι’ ἐφέτος – μόνον τά κατά Κυριακήν ἀπογευματινά κηρύγματα εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τάς Συνάξεις τῶν Ἐνοριακῶν ὁμάδων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καθώς καί τά μαθήματα Βυζαντινῆς - Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, παραμεινάσης ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων διά παιδιά Δημοτικῶν – Γυμνασίων – Λυκείων καί τοῦτο εἰς τό πλαίσιον ἐφαρμογῆς τῶν ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας τῶν νέων τῆς Ἐκκλησίας μας λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Προσκαλομεν Κλρον καί Λαόν νά νταποκριθ μέ πνευματική ζέσι στή μητρική φωνή τς κκλησίας μας καί μέ τήν ελογία το Θεο νά μβαθύνη ες τήν γνσιν τς λληνορθοδόξου Παραδόσεως τς κκλησίας μας να μετ’ πιγνώσεως βιώση τήν λυτρωτικήν δύναμιν τς πανσθενος Πίστεώς μας.

Εχέτης πάντων μν πρός Κύριον.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

     Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  

 

 

ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ ΚΗΡΥΚΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2020 παραμεινάσης ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶνΚατηχητικῶν Σχολείων διά παιδιά Δημοτικῶν – Γυμνασίων – Λυκείων καί τοῦτο εἰςτό πλαίσιον ἐφαρμογῆς τῶν ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας τῶν νέ


 

 

Ἀρ. Πρωτ. 545                                      Ἐν Τριπόλει τῇ 5ῃ Ὀκτωβρίου 2020

 

 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

 

 

 Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

 

            Σᾶς καλοῦμεν νά προσέλθετε τήν Κυριακήν τοῦ Σπορέως 11-10-2020 καί περί ὥραν 5:30 ἀπογευματινήν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς πόλεώς μας, ὅπου θά τελεσθῇ  Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου τοῦ κηρυκτικοῦ - διδακτικοῦ ἔργου  τῆς  τοπικῆς  μας  Ἐκκλησίας,   περιλαμβάνουσα – κατ’ ἐξαίρεσιν δι’ ἐφέτος – μόνον τά κατά Κυριακήν ἀπογευματινά κηρύγματα εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τάς Συνάξεις τῶν Ἐνοριακῶν ὁμάδων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καθώς καί τά μαθήματα Βυζαντινῆς - Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, παραμεινάσης ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων διά παιδιά Δημοτικῶν – Γυμνασίων – Λυκείων καί τοῦτο εἰς τό πλαίσιον ἐφαρμογῆς τῶν ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας τῶν νέων τῆς Ἐκκλησίας μας λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Προσκαλοῦμεν Κλῆρον καί Λαόν νά ἀνταποκριθῆ μέ πνευματική ζέσι στή μητρική φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά ἐμβαθύνη εἰς τήν γνῶσιν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας ἵνα μετ’ ἐπιγνώσεως βιώση τήν λυτρωτικήν δύναμιν τῆς πανσθενοῦς Πίστεώς μας.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

                                       +  Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  

 

 

 

Ἕνας Ἱερέας, ὑπερπολύτεκνος οἰκογενειάρχης - κόσμημα ἔφυγε γιά τήν γειτονιά τῶν Ἀγγέλων

 

Ἐκοιμήθη ἐν Κύριῳ ὁ Ἐφημέριος το Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Λεβιδίου, Πρεσβύτερος Ἀριστείδης Ζάβος

 

Τήν 9-10-2020 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Λεβιδίου, Πρεσβύτερος Ἀριστείδης Ζάβος, σέ ἡλικία 59 ἐτῶν, ὕστερα ἀπό ἄνιση μάχη μέ τήν ἐπάρατη νόσο.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία αὐτοῦ θά τελεσθῇ τό Σάββατο 10-10-2020 στίς 1μ.μ. στόν Ἱερό Ναό ΠαμμεγίστωνΤαξιαρχῶν Λεβιδίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Τό σκήνωμα τοῦ μεταστάντος θά εὑρίσκεται στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό ἀπό ὥρας 8.00ης πρωϊνῆς, ὅπου θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία.

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

τοῦ μακαριστοῦ πατρός Ἀριστείδη Ζάβου

 

Ὁ Ἱερεύς Ἀριστείδης Ζάβος, τοῦ Ἀλεξίου καί τῆς Φωτεινῆς, γεννήθηκε στό Λεβίδι Ἀρκαδίας τό ἔτος 1961. Ἦταν ἀπόφοιτος τριταξίου Γυμνασίου καί Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς Ἠλεκτρολόγων, ἐνῷ ὑπηρέτησε πρό τῆς χειροτονίας του ὡς Ἱεροψάλτης. Ἐνυμφεύθη τήν Αἰκατερίνη Ἡλιοπούλου τοῦ Θεοδώρου τό ἔτος 1985, μετά τῆς ὁποίας ἀπέκτησε ὀκτώ τέκνα, τόν Ἀλέξιο, τή Φωτεινή, τή Σοφία, τή Μαρία, τόν Θεόδωρο, τήν Ἀγγελική, τόν Ἰωάννη, καί τήν Ἀθανασία (1986-1997).

Χειροτονήθηκε ἀπό τόν μακαριστό ἘπίσκοποἩλιουπόλεως κυρό Θεόκλητο (Λέτσο) Διάκονος τήν 2αΦεβρουαρίου 1989 στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Νεστάνης Μαντινείας καί Πρεσβύτερος τήν 3η Φεβρουαρίου 1989 ἀπό τόν ἴδιο Ἀρχιερέα καί στόν ἴδιοἹερό Ναό. 

Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ἀρχικάστόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κανδήλας (15-2-1989) καί στή συνέχεια μετετέθη ὡς τακτικός φημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Λεβιδίου (1-2-1990) μέχρι τῆς κοιμήσεώς του.

Ἔλαβε τό ὀφφίκιο τοῦ Σακελλαρίου ἀπό τόν Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ τήν 7η Ἰανουαρίου 1997.

Κοινή ὁμολογία ὅλων τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοιγνώρισαν τόν μακαριστό Ἱερέα καί συνεργάστηκαν μαζί του, εἶναι ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἕναν ξεχωριστό ἄνθρωπο, ὑπομονετικό, ἐργατικό καί φιλάνθρωπο, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε εἶχε στενοχωρήσει κάποιον καί ἀρκεῖτο μόνο στό νά εὐλογεῖ καί νά ἁγιάζει τόν Λαό τοῦ Θεοῦ καί τό ἐμπιστευθέν σέ αὐτόν ποίμνιο.

Εὐχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας Κύριος ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή του «ἐν χώρᾳ ζώντων», «ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται», νά συνεχίσει νά λειτουργεῖ στό ὑπερουράνιο Θυσιαστήριο καί νά ἔχουμε ὅλοι τήν εὐχή του.

Στούς δέ οἰκείους του, τήν Πρεσβυτέρα καί τά εὐλογημένα παιδιά του, νά δίδει ὁ Θεός τήν ἄνωθεν παρηγορία, πού τόσο ἔχουν ἀνάγκη.

 

+ Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας

 

 image2.jpeg