Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ -ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ & ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ( Φωτογραφίες και βίντεο Δημ. Ραδιοφωνία Τριπόλεως )


Στήν ερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας πίσημος ορτασμός τς ναστηλώσεως τν γίων Εκόνων γινε στόν ερό Ναό Μεταμορφώσεως το Σωτρος Τριπόλεως, σήμερα Κυριακή τς ρθοδοξίας 8 Μαρτίου 2020. 

Στήν κολουθία το ρθρου τς Θείας Λειτουργίας καί τς Λιτανείας  προεξήρχε    Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  μέ τή συμμετοχή το ερο Κλήρου, τν τοπικν ρχν καί το εσεβος Λαο τς πόλεως, που καί ναγνώσθηκαν τά σχετικά ποσπάσματα πό τό Συνοδικόν τς γίας καί Οκουμενικς Ζ΄ Συνόδου.

 Στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως τελέστηκε ρθρος , Θεία Λειτουργία καί Λιτάνευσις  τν γίων εκόνων παρουσία πλήθους νοριτν ο ποοι προσλθαν συμμετέχοντες στήν Θεία Εχαριστία καί τήν Μεγάλη ορτή το Θριάμβου τς ρθοδοξίας.


Κυριακή τς ρθοδοξίας

 

Ατή Κυριακή νομάζεται Κυριακή τςρθοδοξίας, διότι ορτάζουμε τήν ναστήλωση τν γίων καί ερν Εκόνων, καθώς καί τόν θρίαμβο τς ρθοδόξου πίστεως κατά τς φοβερς αρέσεως τν Εκονομάχων, δηλαδή τν αρετικν κείνων, πού ρνονταν τήν τιμή πρός τίς ερές Εκόνες.

Πρίν πό περίπου δώδεκα αἰῶνες καί γιά μεγάλη χρονική περίοδο, νω τν κατό τν, ναστατώθηκε Χριστιανοσύνη μέ τό ζήτημα ατς τς φοβερς αρέσεως τν Εκονομάχων.

κκλησία κείνη τήν περίοδο δοκιμάστηκε μέ διωγμούς καί πολλά λλα προβλήματα, πού ντιμετώπισαν ο Χριστιανοί πό τούς κακοδόξους Εκονομάχους.

Πρτος κηρύξας τήν Εκονομαχία ταν ατοκράτορας Λέων σαυρος καί τελευταος ατοκράτορας Θεόφιλος, σύζυγος τς γίας Θεοδώρας.

φορμή καί τό πρόσχημα ταν προσκύνηση τν ερν Εκόνων, αρεση, μως, εχε βαθύτερες ρίζες καί, πως εστόχως σημειώνει γιος Θεόδωρος Στουδίτης, ταν μία «θεώτατη μεταστοιχείωσις τν πάντων», πέβλεπε δηλαδή σέ μιά γενική νατροπή τς κκλησίας.

ταν, πίσης, νάμιξη το Κράτους στά πράγματα τς κκλησίας, σάν κενες πού πολλές φορές, δυστυχς, συνέβησαν στήν πορεία τς στορίας, ξαιτίας τν ποίων πάντα κκλησία πλήρωσε ξένες μαρτίες.

Εκονομαχία ταν μία πό τίς μεγάλες δραματικές περιπέτειες τς κκλησίας, ταν τό Κράτος λθε σέ σύγκρουση μαζί της.

Φανερά μέν ταν τό ζήτημα τν Εκόνων, στήν οσία μως τό Κράτος θελε μιά ριζική λλαγή καί μεταρρύθμιση τν κκλησιαστικν πραγμάτων.

Στό τέλος δικαιώθηκε παρά Θε καί νθρώποις καί πάλι κκλησία. τσι πικράτησε ρθή πίστη, γιατί πάντα κκλησία νικ, ταν γωνίζεται γιά τήν σωτηριώδη λήθεια, πού Θεός πεκάλυψε στόν νθρωπο.

γία Θεοδώρα, μετά τόν θάνατο το συζύγου της, νέλαβε τήν ξουσία καί στήριξε πάλι τήν ρθοδοξία, μέ τήν πολύτιμη βοήθεια το Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μεθοδίου.

ατοκράτειρα Θεοδώρα διεκήρυξε δημόσια τι σπαζόμεθα τίς Εκόνες, χι λατρευτικά, οτε ς Θεούς, λλά ς εκόνες τν ρχετύπων.

Τήν πρώτη Κυριακή τν Νηστειν, τό τος 843, ατοκράτειρα Θεοδώρα μαζί μέ τό γιό της, ατοκράτορα Μιχαήλ, μέ τόν εσεβ Κλρο καί τόν Λαό, ποίησαν λιτάνευση καί ναστήλωση τν γίων Εκόνων στούς ερούς Ναούς.

πό τότε ορτάζουμε κάθε χρόνο τήν νάμνηση ατο το γεγονότος, γιατί καθορίστηκε ριστικά τι δέν λατρεύουμε τίς Εκόνες, λλά τιμομε καί δοξάζουμε λους τους γίους, πού ατές εκονίζουν, ν λατρεύουμε μόνο τόν ν Τριάδι Θεό, τόν Πατέρα, τόν Υό καί τό γιο Πνεμα.

ρθόδοξη πίστη μας εναι πολύτιμη κληρονομιά τν Πατέρων μας. Γι’ ατό πρέπει νά καυχώμεθα πού εμαστε λληνες ρθόδοξοι Χριστιανοί καί νά θεωρομε ερό χρέος μας νά φυλάσσουμε καί νά περασπιζόμαστε τήν ρθοδοξία μας.

Βαθιά εναι χαραγμένο στό μυαλό μας τό μήνυμα τν Πατέρων τς ρθοδοξίας, τι ξω πό τήν κκλησία δέν πάρχει ρθή πίστη καί δέν πάρχει σωτηρία.

ποιος θέλει νά εναι Χριστιανός, πρέπει νά νήκει στήν κκλησία, καί ποιος θέλει τή σωτηρία του, πρέπει νά ξέρει πς μόνο μέσα στήν κκλησία σώζεται.

Χριστιανός εναι  νθρωπος τς κκλησίας, τό μέλος το σώματος το Χριστο, πού εναι  κκλησία.

+ π.Ι.Σ.


https://m.youtube.com/watch?v=ydmW-3PHuGw&feature=emb_title&ebc=ANyPxKrN053078ZDOF7ofICIU1P5USh5kCSmSNm59VYpXQwmyFyXkzC29c9rgrq-9KRSum5TfXhIJ5KO_bT1Sg11e0JdpSe9J

Foto & VIDEO:

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 91,5 

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Ο Μεγάλος Κανόνας Γιατί ονομάζεται έτσι – Πού αναφέρεται


 «κήκοεν Προφήτης, τν λευσίν σου Κύριε, κα φοβήθη, τι μέλλεις κ Παρθένου τίκτεσθαι, κα νθρώποις δείκνυσθαι κα λεγεν. κήκοα τν κοήν σου κα φοβήθην, δόξα τ δυνάμει σου Κύριε». 

 

Βρισκόμαστε, μέ τήν χάρη το Πανάγαθου Θεο, στό μέσον τς Ε΄ βδομάδος τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς. Εναι μέρα, πού ψάλεται δαμιαος θρνος, Μεγάλος Κανόνας, ατό τό θεσπέσιο καί ριστουργηματικό ργο το γίου ρχιεπισκόπου Κρήτης.

 

  Μεγάλος Κανόνας νομάζεται τσι, γιατί κολουθία του εναι μεγάλη σέ μέγεθος (ποτελεται πό ννέα δές, ντεκα Ερμούς καί 250 Τροπάρια), λλά καί σημαντική σέ νοήματα. Τελεται στίς νορίες μαζί μέ τήν κολουθία το ποδείπνου τήν Τετάρτη τό σπέρας τς Ε΄ βδομάδος. Μεγάλος Κανόνας κάνει ναφορά στόν βίο καί τά ργα τν γίων Πατέρων τς κκλησίας, λλά καί στίς μαρτωλές πράξεις τν νθρώπων. Σέ λη τήν διάρκεια τς κολουθίας, ο συμμετέχοντες καί πάντες ο κκλησιαζόμενοι μέ ταπείνωση καί κατάνυξη παρακαλον τόν Θεό νά τούς λεήσει καί νά τούς σπλαχνισθε, χρησιμοποιώντας τήν χαρακτηριστική κφραση «λέησόν μέ, Θεός, λέησόν με». Σέ ατή τήν καταπληκτική κολουθία, πού δεσπόζουν τά θεοφώτιστα λόγια το μεγάλου μνογράφου νδρέου, ρχιεπισκόπου Κρήτης, ποος γεννήθηκε γύρω στά 660 στή Δαμασκό, γίνεται πίσης ναφορά στό πρόσωπο τς γίας Μαρίας τς Αγυπτίας, τς ποίας Κανόνας συμψάλλεται σήμερα καί μνήμη της τοποθετεται στήν Κυριακή πού θά λθει. Ξεχωριστό εναι καί τό θαυμάσιο Τροπάριο το γίου Διακόνου Ρωμανο, πού πευθύνεται στήν ψυχή καί τήν προσκαλε σέ γρήγορση καί μετάνοια: «Ψυχή μου, ψυχή μου, νάστα τί καθεύδεις; τό τέλος γγίζει καί μέλλεις θορυβεσθε». Καλε Θεός, μέσα πό ατό τό Τροπάριο, τήν ψυχή το καθενός μας νά γρηγορήσει πνευματικά καί νά μήν τήν κερδίσει πνος το θανάτου. σία Μαρία Αγυπτία να παθν, φλογμν κατασβέσειας, δακρύων βλυζες εί, χετος Μαρία, ψυχν πυρπολουμένη ν τν χάριν νέμοις, κμο τ σ οκέτ. σία Μαρία Αγυπτία καταγόταν πό τήν Αγυπτο καί ζησε τόν 6ον αἰῶνα, τήν ποχή το Ατοκράτορα ουστινιανο. σία Μαρία Αγυπτία, πως γνωρίζουμε, δέν ταν μόνο μαρτωλή, λλά παρέσυρε καί λλους στήν μαρτία. λη της παρξη εχε μεταστραφε στόν δαιμονισμό τς πορνείας, στε νά ζε μόνο γι’ ατή τήν μαρτία. Καί μως! θαυματουργική δύναμη το Τιμίου Σταυρο στά εροσόλυμα τήν ξύπνησε πό τόν λήθαργο. γωνίστηκε πνευματικά, νέκρωσε τόν διο τόν αυτό της 47 χρόνια μέσα στήν ρημο, μονάχη, στό καμίνι τς μετανοίας, πού καθαρίζει τόν χρυσό πό τά χρηστα μέταλλα καί τόν παριστάνει καθαρό καί παστράπτοντα, κερδίζοντας τσι καί πάλι τήν ψυχή της, πού ν συνεχεί παρέδωσε στόν Νυμφίο Χριστό. γιος νδρέας, ρχιεπίσκοπος Κρήτης κεσίαις σου μς, νδρέα ῥῦσαι παθν τίμων, κα τς βασιλείας, νν Χριστο κοινωνούς, τος πίστει κα πόθ, νυμνούντάς σε κλεινέ, νάδειξον δεόμεθα. Μοναχός κατ’ ρχάς στή Μονή το γίου Σάββα στά εροσόλυμα, λθε στήν Κωνσταντινούπολη γιά κκλησιαστική ποστολή. κε παρέμεινε καί νέλαβε διάφορα κκλησιαστικά πουργήματα καί, τέλος, νεδείχθη ρχιεπίσκοπος Κρήτης. πέθανε γύρω στά 740 μ.Χ. στήν ρεσό τς Λέσβου. Στήν παραλία τς ρεσο τιμται μέχρι σήμερα τάφος του, μιά μεγάλη σαρκοφάγος, πού βρίσκεται πίσω πό τό γιο Βμα τς ρειπωμένης Βασιλικς τς γίας ναστασίας, που κατά τούς βιογράφους του χει ταφ. ταν λόγιος κληρικός καί ριστος μνογράφος. φιλολογική καί μνολογική του παραγωγή εναι ξιόλογος. Τό σπουδαιότερο, μως, μνογραφικό του ργο εναι Μεγάλος Κανόνας. Τόν γραψε, πως φαίνεται πό διάφορες νδείξεις, περί τό τέλος τς ζως του, κατά δέ τήν μαρτυρία νός Συναξαρίου, στήν ρεσό, λίγο πρίν τήν τελευτή του. 


+π.Ι.Σ.

 


 Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

κοπή τῆς ΠρωτοχρονιάτικηςΒασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως  Προσκλησις


Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως λαμβάνει τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσει στήν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ἡ ὁποία θά λάβει χώρα τήν Κυριακή 26η Ἰανουαρίου 2020  στό κατάστημα DOZENDONUTSCAFE  ἐπί τῆς πλατείας  Ἁγίου Βασιλείου καί ὥρα 10.45 πρωινή.

Τήν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως θά εὐλογήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Σᾶς προσκαλοῦμε καί σᾶς περιμένουμε στήν ὡς ἄνω ἐκδηλωση, ὥστε νά λάβουμε τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί νά ἀνταλλάξουμε εὐχές γιά τό Νέο Ἔτος.

 

Διά τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ

+ Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας

 

 

Τήν Κυριακή 29η Δεκεμβρίου 2019, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πλαισιούμενος ἀπό δέκα Ἱερεῖς, τέλεσε τήν ἀρχαιοπρεπῆ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποσ


Τήν Κυριακή 29η Δεκεμβρίου 2019, στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πλαισιούμενος πό δέκα ερες,  τέλεσε τήν ρχαιοπρεπ Θεία Λειτουργία το γίου νδόξου ποστόλου ακώβου το δελφοθέου, πρώτου εράρχου εροσολύμων.

 

Πλθος πιστν  συμμετεχε μέ κατάνυξη στήν ξεχωριστή ατή ρχαιοπρεπ Θεία Λειτουργία, ποία τελεται μία φορά τό χρόνο στήν ερά μας Μητρόπολη.

 

γιος άκωβος δελφόθεος διετέλεσε πρτος πίσκοπος τς γίας πόλεως ερουσαλήμ. ταν κενος πού συνέθεσε τόν πρτο τύπο Θείας Λειτουργίας κατά τόν πρτο αἰῶνα, ποία καί φέρει τό νομά του.

 

Θεία Λειτουργία το γίου ακώβου το δελφοθέου, ποτελε τήν βάση τν λλων τύπων τν Θείων Λειτουργιν πού κολούθως συνετέθησαν πό τόν γιο Βασίλειο καί τόν γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο.

 

«κ δυνάμεως ες δύναμιν πορευόμενοι,

 

καί πσαν τήν ν τ Να σου πληρώσαντες Θείαν Λειτουργίαν,

 

καί νν δεόμεθά σου, Κύριε Θεός μν,

 

τελείας φιλανθρωπίας ξίωσον μς

 

ρθοτόμησον μν τήν δόν,

 

ρίζωσον μς ν τ φόβ σου,

 

πάντας λέησον, καί τς πουρανίου σου Βασιλείας

 

ξίους νάδειξον ν Χριστ ησο τ Κυρί μν,

 

μεθ’ ο σοί πρέπει δόξα, τιμή, κράτος,

 

μα τ Παναγί Πνεύματι,

 

νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων.

 

μήν».

 

Πληροφορίες σχετικά μέ τήν Θεία Λειτουργία το γίου ακώβου το δελφοθέου (π. Διακονία τς κκλησίας τς λλάδος)

 

Θεία Λειτουργία το γίου ακώβου το δελφοθέου εναι πρώτη ποστολική Θεία Λειτουργία, ξ ς προλθον α Λειτουργείαι το Μ. Βασιλείου καί το γ. ωάννου Χρυσοστόμου.

 

πειδή δ’ ξακολουθε  ατη νά τελται ν τ κκλησί μέχρι τς πικρατήσεως τς το γ. ωάννου Χρυσοστόμου καί νιαχο πολύ μετ’ ατήν, ς ν ντιοχεί , ν Κύπρ , ν λεξανδρεί μέχρι του ιβ΄ αἰῶνος, νεπτύσσετο δογματικς καί τελετουργικς καί μετεσχηματίζετο διά διαφόρων προσθηκν νέων εχν, χωρίς μως ν’ ποβάλλ τάς πρώτας ατς ποστολικάς βάσεις.

 

Τοτο μαρτυρε ντιβολή ατς πρός τήν 23ην κατήχησιν το γ. Κυρίλλου εροσολύμων, παγγελθεσαν τ 348 καί πρός τάς μιλίας το γ. ωάννου Χρυσοστόμου (+ 407). Λατνος πρεσβύτερος ερώνυμος (+420) ζήσας ν εροσολύμοις μνημόνευσε λειτουργικς τινος φράσεως παρχούσης ν τ λειτουργί το γ. ακώβου «sacerdorum quotidie oraconcelebrant, μόνος ναμάρτητος, quod id lingua nostradiciturquisolus es sine peccato». Τς Λειτουργίας το γ. ακώβου μνεία γίνεται ν τ 32ω κανόνι τς Πενθέκτης Συνόδου (691).

 

Κατά  τόν ιβ΄ αἰῶνα πατριάρχης λεξανδρείας Μρκος Γ΄ (1180-1209), μεταβάς ες Κων/πόλιν,  ζήτησε νά τελέσ τήν συνήθη ατ Λειτουργίαν το γ. ακώβου λλ’ μποδίσθη διότι εχεν δη πικρατήσει Λειτουργία το γ. ωάννου το Χρυσοστόμου. κτοτε κράτησε νά τελται ν εροσολύμοις καί λλαχο παξ το τους, κατά τήν ορτήν το γίου ακώβου.

 

Τό γεγονός τι παρά τος μονοφυσίταις τς Συρίας διατηρεται ς θεμελιώδης  Λειτουργία, μαρτυρε τι, πρό πολλο ατη τελουμένη, παρελήφθη π’ ατν καθ’ ν  χρονον,  μεσοντος το στ΄ αἰῶνος, χωρίσθησαν πό τς ρθοδόξου κκλησίας.

 

Κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους πέμνησεν ατήν παρ’ μν πρτος ν εροσολύμοις κπαιδευθείς Ζακύνθου Διονύσιος Λάτας (+1894), τελέσας ατήν ν τ ν θήναις Να τς γίας Ερήνης, τ 1 Δεκεμβρίου 1886, πί τας ορτας τς νηλικιώσεως το Διαδόχου Κωνσταντίνου, παρούσης ν τ Να καί τς Βασιλίσσης λγας. ξέδωκε δέ ατήν τύποις κ λίαν μεταγενεστέρων κειμένων, ες τάς παρχούσας ν ατος προσθέσας δίας προσθήκας, οτω δ’ λλοιώσας τό κείμενον τς ρχαιοπρεπος ταύτης Λειτουργίας.

 

Σζεται συριακή μετάφρασις τς Λειτουργίας το γ. ακώβου ν κώδικι το η΄ αἰῶνος, κδοθεσα πό A. Rucker (1923) τό δέ ρχαιότερον λληνικόν κείμενον ατς σώζεται ν κώδικι τς Βιβλιοθήκης Μεσσήνης τς Σικελίας το ι΄ αἰῶνος.  μοια πρός ατό ντίγραφα σζονται ν κώδικι 476 τς Βιβλιοθήκης Παρισίων, ν κώδικι 1039 τς Βιβλιοθήκης Σιν, ς καί ν κώδικι τς Βιβλιοθήκης τς Μονς Χιλιανδαρίου ν γί ρει. κ το ντιγράφου τούτου τήν Λειτουργίαν δημοσίευσε  Assemani καί Swainson. τερον ρχαον  κείμενον τς Λειτουργίας σζεται ν κώδικι το ια΄αἰῶνος  της Βιβλιοθήκης  τς ν Καλαβρί πόλεως Rossano, κδοθέν ν Ρώμ τ 1560 πό το Morel, ετα το Daniel το Swainson, το A. Petrowsky καί τελευταίως το Brightman, ξ μοίου ντιγράφου τς Βιβλιοθήκης Παρισίων π’ ριθμ. 2509. κδιξ το Rossano προέρχεται ξ ντιοχείας, ν τς Μεσσήνης μλλον ξ εροσολύμων. Σζονται δέ καί μεταγενέστεροι κώδικες ες διαφόρους βιβλιοθήκας. π’ ριθ. 321 εροσολυμικός κδιξ νάγεται ες τόν ις΄ αἰῶνα

+π.Ι.Σ
Σήμερα Τετάρτη 1η Ἰανουαρίου 2020 πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Οὐρανοφάντορος Βασιλείου, καί τοῦ ἁγίου Πέτρου τοῦ Τριπολίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανη
«Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητής καί Δεσπότης, 
Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, 
τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, 
σῴζων τῷ ἐλέει σου, 
τῷ ἀπείρῳ, οἰκτῖρμον, 
πάντας τούς λατρεύοντας,
 σοί τῷ μόνῳ Δεσπότῃ,
 καί ἐκβοῶντας φόβῳ·
 Λυτρωτά, εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον».
 
Σήμερα Τετάρτη 1η Ἰανουαρίου 2020 πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Οὐρανοφάντορος Βασιλείου, καί τοῦ ἁγίου Πέτρου τοῦ Τριπολίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως καί ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας χοροστάτησε στή Δοξολογία ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, μέ τήν παρουσία τοῦ πιστοῦ Λαοῦ καί τῶν ἀρχόντων τοῦ τόπου.Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὅπως κάθε χρόνο, ἐδέχθη τίς εὐχές Κλήρου καί Λαοῦ στό Ἐπισκοπικό Μέγαρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.