Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2018 - 2019, ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως συγκεντρώνει σχολικά εἴδηΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Ἐν  ψει τς νάρξεως το σχολικο τους 2018 - 2019, Μητροπολιτικός ερός Ναός γίου Βασιλείου Τριπόλεως συγκεντρώνει σχολικά εδη: τσάντες καί κασετίνες, τετράδια, εδη γραφς, ζωγραφικς καί χειροτεχνίας, καθώς καί σχολικά βοηθήματα. Τά εδη ατά μπορε νά εναι ετε καινούρια, ετε μεταχειρισμένα, λλά σέ καλή κατάσταση. 

ερός Ναός προβαίνει σέ ατή τήν κίνηση γιά μία κόμη χρονιά,  νταποκρινόμενος στίς νάγκες πολλν οκογενειν, πού ντιμετωπίζουν  δυσκολίες στήν προμήθεια τν παραιτήτων, στε νά ξεκινήσουν ο μαθητές τή νέα σχολική χρονιά μέ ξιοπρέπεια καί μέ χαμόγελο. 

συγκέντρωση τν εδν θά ξεκινήσει τήν Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, τίς μέρες καί ρες λειτουργίας το Φιλανθρωπικο Προγράμματος «Τό Καλάθι το Πτωχο δελφο», καθώς καί καθημερινά στό Γραφεο το Μητροπολιτικο ερο Ναο, πί τς πλατείας γίου Βασιλείου. Σς παρακαλομε νά συνδράμετε καί ατή τήν προσπάθεια τς νορίας μας, πως χετε πράξει λλες φορές. 

πνευματική τροφή ποτελε γαθό σης καί μεγαλύτερης ξίας πό τήν λική. Μή στερήσουμε πό τά παιδιά μας τίποτα πό τά δύο. 

                                                                                        +π.Ι.Σ

Λιτανεία Παναγίας Τριπολιτσᾶς

Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν μας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἔχει ἀποθησαυρισθεῖ ἡ ἱερά Εἰκών τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ προσονομαζομένη «Παναγία τῆς Τριπολιτσᾶς». Τήν ἱεράν ταύτην Εἰκόνα λιτανεύομε μετ' εὐλαβείας εἰς τήν ἔναρξιν τῶν Παρακλήσεων τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἑκάστου ἔτους πέριξ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς κεντρικῆς πλατείας τῆς πόλεώς μας, διά νά τύχωμε οἱ πάντες τῆς θερμῆς προστασίας τῆς Μητρός τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ λιτάνευσις θά λάβει χώραν τήν 7.00' ἑσπερινήν ὥραν, τῆς Τετάρτης 1ης Αὐγούστου τρ. ἔτ., προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Σᾶς προσκαλοῦμε νά συμμετάσχετε εἰς αὐτήν τήν λατρευτικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας πρός δόξαν καί τιμήν τῆς Παναγίας μας.

 

Λιτανεία Παναγίας τῆς Τριπολιτσᾶς     Γιά μία ἀκόμα φορά τήν ἁγία Εἰκόνα τῆς «Παναγίας τῆς Τριπολιτσᾶς» λιτάνευσε Κλῆρος καί Λαός μετ' εὐλαβείας τό ἑσπέρας της Τετάρτης  1ης Αὐγούστου 2018 πέριξ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς κεντρικῆς πλατείας τῆς πόλεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. 
   Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινή ἐκκίνησε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐνῶ ἀμέσως μετά ἀκολούθησε ἡ Λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τῆς κεντρικῆς πλατείας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί ἀκολούθησε ἡ πρώτη ἱερά Παράκλησις μέ τήν συμμετοχή τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν. 
   Τήν ἁγία Εἰκόνα κατά τήν ἱερά Λειτανεία πλαισίωσε ἄγημα τοῦ Στρατοῦ, ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Τριπόλεως, καθώς καί μέλη τοῦ χορευτικοῦ Συλλόγου « Λαογραφική Ἑστία Τριπόλεως » μέ ἐθνικές ἐνδυμασίες. 
 
                           Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ 
 
       Ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας ξεκίνησε νά φτιάχνεται τό 1823, ἐκεῖνα τά δύσκολα χρόνια, πού οἱ Ἕλληνες προσπαθοῦσαν νά βροῦν καί πάλι τήν ἐλευθερία τους ἀπό τούς Τούρκους κατακτητές. 
    Πρῶτος Ἁγιογράφος της ἦταν ὁ Μιχαήλ Κομνενίδης ἀπό τόν Πόρο, ὁ ὁποῖος ὅμως δέν πρόλαβε νά τήν ὁλοκληρώσει, ἀφοῦ πέθανε ἀπό κάποια ἀσθένεια. Κατόπιν τήν Εἰκόνα συνέχισε καί τελείωσε ὁ Ἁγιογράφος Γεώργιος Ἀθανασιάδης, ὁ Κυδωνιάτης, τό 1826. 
 
   Ἡ Εἰκόνα αὐτή ἦταν παραγγελία τοῦ Ἀναστασίου Γκυζάνη, Ποριώτου. Ἔμεινε γιά ἀρκετά χρόνια στά χέρια τῆς οἰκογενείας του καί κατόπιν παραχωρήθηκε εὐγενῶς ἐκ τῶν ἀπογόνων τῆς οἰκογενείας στήν Ἐνορία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. 
 
Ἡ ἁγία Εἰκόνα τῆς Παναγίας ἔχει σωθεῖ δύο φορές ἀπό φωτιά μέ θαυματουργικό τρόπο, μία φορά, ὅταν τήν εἶχε ἡ οἰκογένεια τοῦ Γκυζάνη καί μία φορά στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ὅταν εἶχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά ἐντός τοῦ Ναοῦ τό 1995. 
 
    Τώρα ἡ Εἰκόνα εἶναι τοποθετημένη σέ ὡραῖο καλλιμάρμαρο προσκυνητάρι, δωρεά εὐλαβῶν ἐνοριτῶν καί κάθε χρόνο τήν πρώτη Αὐγούστου πρίν τήν Παράκληση λιτανεύεται στήν κεντρική πλατεῖα τῆς Τριπόλεως παρουσίᾳ τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως.

Εορτή Αγίας Μακρίνας Τρίπολη

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

      ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

Τήν Πέμπτη  19 Ἰουλίου  2018 ἑορτάζει  τό Ἱερό Παρεκκλήσιο

τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τό τιμώμενον ἐπ΄ ὀνόματι τῆς Ὁσίας μητρός ἡμῶν

 

Μ  Α  Κ  Ρ  Ι  Ν  Η  Σ

ἀδελφῆς  τοῦ  Μεγάλου  Βασιλείου

 

 Τήν  Τετάρτη 18   Ἰουλίου

καί περί ὥραν 7:30 μ.μ. θα ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

 

Τήν  Πέμπτη  19   Ἰουλίου

ἀπό  ὥρας  7:30 π.μ. θα τελεσθῇ  πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

 

 

 

Προσκαλεῖσθε να προσέλθετε εἰς τάς ὡς ἄνω ἱεράς Ἀκολουθίας

τιμῶντες  τήν μνήμην τῆς Ἁγίας.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΝ

ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

https://iconandlight.files.wordpress.com/2015/07/cebacebfceafcebcceb7cf83ceb9cf82-cf84ceb7cf82-ceb1ceb3ceafceb1cf82-ceaccebdcebdceb7cf82-_d183d181d0bfd0b5d0bdd0b8d0b5-d181d0b2d18fd182-e1437691295913.jpg?w=372&h=226

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1)ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ            ΩΡΑ 19:30 ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤ̕ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ.

2)ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 7:00π.μ. ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ                 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ                             ΜΗΤΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ