Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΥΜΦΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣΤῆ ἁγία καί μεγάλη Δευτέρα

Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῶ μέσῳ τῆς νυκτός·

 καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὐρήσει γρηγοροῦντα·

ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ραθυμοῦντα.

Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῶ ὕπνω κατενεχθῆς,

 ἵνα μή τῶ θανάτω παραδοθῆς,

καί τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῆς·

ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα·

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός·

διά τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἠμᾶς.

 

Ἀπό τῆς σήμερον ἄρχονται τά ἅγια πάθη τοῦ Σωτῆμος ἡμῶν·  καί πρῶτον πάντων λαμβάνεται εἰς τύπον αὐτοῦ Ἰωσήφ ὁ πάγκαλος.

Ἦν δέ οὗτος υἱός τοῦ Ἰακώβ ἑνδέ­κατος· ὅστις φθονηθείς ὑπό τῶν ἰδίων ἀδελφῶν καί εἰς λάκκον βληθείς, εἶτα πωληθεῖς εἰς ἀλλοφύλους, καί ὑπ' ἐκείνων πάλιν εἰς Αἴγυπτον, καί διά τήν σωφροσύνην αὐτοῦ συκοφαντηθείς καί εἰς φυλακήν καταδικασθείς, καί τελευταῖον ἐξαχθείς ἐκεῖθεν μετά δόξης πολλῆς καί τι­μηθείς ὡς βασιλεύς, καί γενόμενος κύριος πάσης γῆς Αἰγύπτου καί σιτοδότης παντός τοῦ λαοῦ, διά τούτων πάντων ἐτύπωσεν εἰς ἑαυτόν τά πάθη καί τήν μετά ταῦτα δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τήν μνήμην ταύτην τοῦ Ἰωσήφ ἐπισυνάπτεται καί ἠ ἱστορία τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου, κατά τήν σήμερον τό πρωί, ιθ΄ Μαρτίου, καταραθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς διά τήν ἑαυτῆς ἀκαρπίαν.

Εἰκόνιζε δέ αὕτη  τῶν Ἰουδαίων τήν συναγωγήν, ἥτις, μή ἕχουσα τόν ἀπαιτούμενον καρπόν τῆς ἀρετῆς καί εὐσεβείας, ἐγυμνώθη πάσης χάριτος πνευματικῆς διά τῆς κατάρας.

 

                                                                                                                        + π. Ι. Σ

 


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως ἐπαναλαμβάνονται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου κατά τήν ὥρα 9 - 10 ἑσπερινή,


Tίς τέσσερες πρτες Παρασκευές τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς τό σπέρας κκλησία μας χει ρίσει νά τελονται ο Χαιρετισμοί τς Θεοτόκου. 

Στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου τς Τριπόλεως παναλαμβάνονται ο Χαιρετισμοί τς Θεοτόκου κατά τήν ρα 9 - 10 σπερινή, διά νά λαμβάνουν μέρος ες ατούς ο ργαζόμενοι, πιστήμονες, μαθητές καί καταστηματάρχες τς πόλεώς μας. 

Σήμερα Παρασκευή, 6η  Μαρτίου 2020, στήν δεύτερη κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου χοροστάτησε Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 

Εσεβες Χριστιανοί, ργαζόμενοι, νέοι, μαθητές τν Σχολείων μας, πιστήμονες καί καταστηματάρχες τς πόλεώς μας συμμετεχαν καί φέτος στήν ς νω κολουθία, ποία τελεται ποκλειστικά γι’ ατούς, μέ στόχο τήν πνευματική νάταση λων μας.

+ π.Ι.Σ.

 

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ -ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ & ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ( Φωτογραφίες και βίντεο Δημ. Ραδιοφωνία Τριπόλεως )


Στήν ερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας πίσημος ορτασμός τς ναστηλώσεως τν γίων Εκόνων γινε στόν ερό Ναό Μεταμορφώσεως το Σωτρος Τριπόλεως, σήμερα Κυριακή τς ρθοδοξίας 8 Μαρτίου 2020. 

Στήν κολουθία το ρθρου τς Θείας Λειτουργίας καί τς Λιτανείας  προεξήρχε    Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  μέ τή συμμετοχή το ερο Κλήρου, τν τοπικν ρχν καί το εσεβος Λαο τς πόλεως, που καί ναγνώσθηκαν τά σχετικά ποσπάσματα πό τό Συνοδικόν τς γίας καί Οκουμενικς Ζ΄ Συνόδου.

 Στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως τελέστηκε ρθρος , Θεία Λειτουργία καί Λιτάνευσις  τν γίων εκόνων παρουσία πλήθους νοριτν ο ποοι προσλθαν συμμετέχοντες στήν Θεία Εχαριστία καί τήν Μεγάλη ορτή το Θριάμβου τς ρθοδοξίας.


Κυριακή τς ρθοδοξίας

 

Ατή Κυριακή νομάζεται Κυριακή τςρθοδοξίας, διότι ορτάζουμε τήν ναστήλωση τν γίων καί ερν Εκόνων, καθώς καί τόν θρίαμβο τς ρθοδόξου πίστεως κατά τς φοβερς αρέσεως τν Εκονομάχων, δηλαδή τν αρετικν κείνων, πού ρνονταν τήν τιμή πρός τίς ερές Εκόνες.

Πρίν πό περίπου δώδεκα αἰῶνες καί γιά μεγάλη χρονική περίοδο, νω τν κατό τν, ναστατώθηκε Χριστιανοσύνη μέ τό ζήτημα ατς τς φοβερς αρέσεως τν Εκονομάχων.

κκλησία κείνη τήν περίοδο δοκιμάστηκε μέ διωγμούς καί πολλά λλα προβλήματα, πού ντιμετώπισαν ο Χριστιανοί πό τούς κακοδόξους Εκονομάχους.

Πρτος κηρύξας τήν Εκονομαχία ταν ατοκράτορας Λέων σαυρος καί τελευταος ατοκράτορας Θεόφιλος, σύζυγος τς γίας Θεοδώρας.

φορμή καί τό πρόσχημα ταν προσκύνηση τν ερν Εκόνων, αρεση, μως, εχε βαθύτερες ρίζες καί, πως εστόχως σημειώνει γιος Θεόδωρος Στουδίτης, ταν μία «θεώτατη μεταστοιχείωσις τν πάντων», πέβλεπε δηλαδή σέ μιά γενική νατροπή τς κκλησίας.

ταν, πίσης, νάμιξη το Κράτους στά πράγματα τς κκλησίας, σάν κενες πού πολλές φορές, δυστυχς, συνέβησαν στήν πορεία τς στορίας, ξαιτίας τν ποίων πάντα κκλησία πλήρωσε ξένες μαρτίες.

Εκονομαχία ταν μία πό τίς μεγάλες δραματικές περιπέτειες τς κκλησίας, ταν τό Κράτος λθε σέ σύγκρουση μαζί της.

Φανερά μέν ταν τό ζήτημα τν Εκόνων, στήν οσία μως τό Κράτος θελε μιά ριζική λλαγή καί μεταρρύθμιση τν κκλησιαστικν πραγμάτων.

Στό τέλος δικαιώθηκε παρά Θε καί νθρώποις καί πάλι κκλησία. τσι πικράτησε ρθή πίστη, γιατί πάντα κκλησία νικ, ταν γωνίζεται γιά τήν σωτηριώδη λήθεια, πού Θεός πεκάλυψε στόν νθρωπο.

γία Θεοδώρα, μετά τόν θάνατο το συζύγου της, νέλαβε τήν ξουσία καί στήριξε πάλι τήν ρθοδοξία, μέ τήν πολύτιμη βοήθεια το Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μεθοδίου.

ατοκράτειρα Θεοδώρα διεκήρυξε δημόσια τι σπαζόμεθα τίς Εκόνες, χι λατρευτικά, οτε ς Θεούς, λλά ς εκόνες τν ρχετύπων.

Τήν πρώτη Κυριακή τν Νηστειν, τό τος 843, ατοκράτειρα Θεοδώρα μαζί μέ τό γιό της, ατοκράτορα Μιχαήλ, μέ τόν εσεβ Κλρο καί τόν Λαό, ποίησαν λιτάνευση καί ναστήλωση τν γίων Εκόνων στούς ερούς Ναούς.

πό τότε ορτάζουμε κάθε χρόνο τήν νάμνηση ατο το γεγονότος, γιατί καθορίστηκε ριστικά τι δέν λατρεύουμε τίς Εκόνες, λλά τιμομε καί δοξάζουμε λους τους γίους, πού ατές εκονίζουν, ν λατρεύουμε μόνο τόν ν Τριάδι Θεό, τόν Πατέρα, τόν Υό καί τό γιο Πνεμα.

ρθόδοξη πίστη μας εναι πολύτιμη κληρονομιά τν Πατέρων μας. Γι’ ατό πρέπει νά καυχώμεθα πού εμαστε λληνες ρθόδοξοι Χριστιανοί καί νά θεωρομε ερό χρέος μας νά φυλάσσουμε καί νά περασπιζόμαστε τήν ρθοδοξία μας.

Βαθιά εναι χαραγμένο στό μυαλό μας τό μήνυμα τν Πατέρων τς ρθοδοξίας, τι ξω πό τήν κκλησία δέν πάρχει ρθή πίστη καί δέν πάρχει σωτηρία.

ποιος θέλει νά εναι Χριστιανός, πρέπει νά νήκει στήν κκλησία, καί ποιος θέλει τή σωτηρία του, πρέπει νά ξέρει πς μόνο μέσα στήν κκλησία σώζεται.

Χριστιανός εναι  νθρωπος τς κκλησίας, τό μέλος το σώματος το Χριστο, πού εναι  κκλησία.

+ π.Ι.Σ.


https://m.youtube.com/watch?v=ydmW-3PHuGw&feature=emb_title&ebc=ANyPxKrN053078ZDOF7ofICIU1P5USh5kCSmSNm59VYpXQwmyFyXkzC29c9rgrq-9KRSum5TfXhIJ5KO_bT1Sg11e0JdpSe9J

Foto & VIDEO:

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 91,5 

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Ο Μεγάλος Κανόνας Γιατί ονομάζεται έτσι – Πού αναφέρεται


 «κήκοεν Προφήτης, τν λευσίν σου Κύριε, κα φοβήθη, τι μέλλεις κ Παρθένου τίκτεσθαι, κα νθρώποις δείκνυσθαι κα λεγεν. κήκοα τν κοήν σου κα φοβήθην, δόξα τ δυνάμει σου Κύριε». 

 

Βρισκόμαστε, μέ τήν χάρη το Πανάγαθου Θεο, στό μέσον τς Ε΄ βδομάδος τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς. Εναι μέρα, πού ψάλεται δαμιαος θρνος, Μεγάλος Κανόνας, ατό τό θεσπέσιο καί ριστουργηματικό ργο το γίου ρχιεπισκόπου Κρήτης.

 

  Μεγάλος Κανόνας νομάζεται τσι, γιατί κολουθία του εναι μεγάλη σέ μέγεθος (ποτελεται πό ννέα δές, ντεκα Ερμούς καί 250 Τροπάρια), λλά καί σημαντική σέ νοήματα. Τελεται στίς νορίες μαζί μέ τήν κολουθία το ποδείπνου τήν Τετάρτη τό σπέρας τς Ε΄ βδομάδος. Μεγάλος Κανόνας κάνει ναφορά στόν βίο καί τά ργα τν γίων Πατέρων τς κκλησίας, λλά καί στίς μαρτωλές πράξεις τν νθρώπων. Σέ λη τήν διάρκεια τς κολουθίας, ο συμμετέχοντες καί πάντες ο κκλησιαζόμενοι μέ ταπείνωση καί κατάνυξη παρακαλον τόν Θεό νά τούς λεήσει καί νά τούς σπλαχνισθε, χρησιμοποιώντας τήν χαρακτηριστική κφραση «λέησόν μέ, Θεός, λέησόν με». Σέ ατή τήν καταπληκτική κολουθία, πού δεσπόζουν τά θεοφώτιστα λόγια το μεγάλου μνογράφου νδρέου, ρχιεπισκόπου Κρήτης, ποος γεννήθηκε γύρω στά 660 στή Δαμασκό, γίνεται πίσης ναφορά στό πρόσωπο τς γίας Μαρίας τς Αγυπτίας, τς ποίας Κανόνας συμψάλλεται σήμερα καί μνήμη της τοποθετεται στήν Κυριακή πού θά λθει. Ξεχωριστό εναι καί τό θαυμάσιο Τροπάριο το γίου Διακόνου Ρωμανο, πού πευθύνεται στήν ψυχή καί τήν προσκαλε σέ γρήγορση καί μετάνοια: «Ψυχή μου, ψυχή μου, νάστα τί καθεύδεις; τό τέλος γγίζει καί μέλλεις θορυβεσθε». Καλε Θεός, μέσα πό ατό τό Τροπάριο, τήν ψυχή το καθενός μας νά γρηγορήσει πνευματικά καί νά μήν τήν κερδίσει πνος το θανάτου. σία Μαρία Αγυπτία να παθν, φλογμν κατασβέσειας, δακρύων βλυζες εί, χετος Μαρία, ψυχν πυρπολουμένη ν τν χάριν νέμοις, κμο τ σ οκέτ. σία Μαρία Αγυπτία καταγόταν πό τήν Αγυπτο καί ζησε τόν 6ον αἰῶνα, τήν ποχή το Ατοκράτορα ουστινιανο. σία Μαρία Αγυπτία, πως γνωρίζουμε, δέν ταν μόνο μαρτωλή, λλά παρέσυρε καί λλους στήν μαρτία. λη της παρξη εχε μεταστραφε στόν δαιμονισμό τς πορνείας, στε νά ζε μόνο γι’ ατή τήν μαρτία. Καί μως! θαυματουργική δύναμη το Τιμίου Σταυρο στά εροσόλυμα τήν ξύπνησε πό τόν λήθαργο. γωνίστηκε πνευματικά, νέκρωσε τόν διο τόν αυτό της 47 χρόνια μέσα στήν ρημο, μονάχη, στό καμίνι τς μετανοίας, πού καθαρίζει τόν χρυσό πό τά χρηστα μέταλλα καί τόν παριστάνει καθαρό καί παστράπτοντα, κερδίζοντας τσι καί πάλι τήν ψυχή της, πού ν συνεχεί παρέδωσε στόν Νυμφίο Χριστό. γιος νδρέας, ρχιεπίσκοπος Κρήτης κεσίαις σου μς, νδρέα ῥῦσαι παθν τίμων, κα τς βασιλείας, νν Χριστο κοινωνούς, τος πίστει κα πόθ, νυμνούντάς σε κλεινέ, νάδειξον δεόμεθα. Μοναχός κατ’ ρχάς στή Μονή το γίου Σάββα στά εροσόλυμα, λθε στήν Κωνσταντινούπολη γιά κκλησιαστική ποστολή. κε παρέμεινε καί νέλαβε διάφορα κκλησιαστικά πουργήματα καί, τέλος, νεδείχθη ρχιεπίσκοπος Κρήτης. πέθανε γύρω στά 740 μ.Χ. στήν ρεσό τς Λέσβου. Στήν παραλία τς ρεσο τιμται μέχρι σήμερα τάφος του, μιά μεγάλη σαρκοφάγος, πού βρίσκεται πίσω πό τό γιο Βμα τς ρειπωμένης Βασιλικς τς γίας ναστασίας, που κατά τούς βιογράφους του χει ταφ. ταν λόγιος κληρικός καί ριστος μνογράφος. φιλολογική καί μνολογική του παραγωγή εναι ξιόλογος. Τό σπουδαιότερο, μως, μνογραφικό του ργο εναι Μεγάλος Κανόνας. Τόν γραψε, πως φαίνεται πό διάφορες νδείξεις, περί τό τέλος τς ζως του, κατά δέ τήν μαρτυρία νός Συναξαρίου, στήν ρεσό, λίγο πρίν τήν τελευτή του. 


+π.Ι.Σ.

 


 Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

κοπή τῆς ΠρωτοχρονιάτικηςΒασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως  Προσκλησις


Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως λαμβάνει τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσει στήν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ἡ ὁποία θά λάβει χώρα τήν Κυριακή 26η Ἰανουαρίου 2020  στό κατάστημα DOZENDONUTSCAFE  ἐπί τῆς πλατείας  Ἁγίου Βασιλείου καί ὥρα 10.45 πρωινή.

Τήν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως θά εὐλογήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Σᾶς προσκαλοῦμε καί σᾶς περιμένουμε στήν ὡς ἄνω ἐκδηλωση, ὥστε νά λάβουμε τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί νά ἀνταλλάξουμε εὐχές γιά τό Νέο Ἔτος.

 

Διά τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ

+ Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας