Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τήν Κυριακή 23ῃ Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδήμων Ἀρχιερέων τῶν θεοφιλῶς Ἀρχιερατευσάντων εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαντινείας καί Κυν


Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

                       Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

 


ANAKOI Ν Ω Σ Ι Σ   -  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

 

Τήν Κυριακή 23ῃ Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδήμων Ἀρχιερέων τῶν θεοφιλῶς Ἀρχιερατευσάντων εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαντινείας καί Κυνουρίας, καθώς καί ὅλων τῶν Ἱερέων τῶν Ἱερατευσάντων εὐλαβῶς εἰς τόν ὡς ἄνω Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν καί τῶν κτιτόρων, εὐεργετῶν καί δωρητῶν αὐτοῦ.

      Σᾶς προσκαλοῦμε λοιπόν νά προσέλθετε καί σεῖς καί εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης νά συμπροσευχηθοῦμε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν των.

Μετ’ εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

                                            † Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας

     Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

 

 


Scan20220117121827.pdf

Ανακοίνωση Αγρυπνίας

Την Τετάρτη 27η Οκτωβρίου 2021, παραμονή της εορτής της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεσθεί από τις 8.30 το βράδυ μέχρι την 12.30 πρωϊνή της Πέμπτης 28ης Οκτωβρίου, ιερά Αγρυπνία στο ιερό Παρεκκλήσιο της Παναγίας της Γοργοεποκόου στην Τρίπολη, πλησίον του Ιερού Ναού Νεομάρτυρος Δημητρίου.

Προσκαλείται ο φιλόχριστος Λαός μας να προσέλθει και να τιμήσει την Μητέρα του Κυρίου, που σκέπει εσαεί τον ευλογημένο Λαό και το Έθνος μας.

Εκ του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού

Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

av1

Λειτουργία του Κατηχητικού Σχολείου της Ενορίας

Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Βασολείου Τριπόλεως κάνει γνωστό ότι από το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 11.00 π.μ. αρχίζει η λειτουργία του Κατηχητικού Σχολείου της Ενορίας για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 και για μαθητές  του Δημοτικού Σχολείου.

Τα μαθήματα του Κατηχητικού θα γίνοται κάθε Σάββατο, ώρα 11.00 - 12.00 π.μ., στο Ενοριακό Κέντρο του Ναού στην Πλατεία Μακαρίου στην Τρίπολη, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία από την επιδημία του κορωνοϊού.

Προσκαλούμε τους μικρούς μαθητές να προσέλθουν και τους γονείς να στηρίξουν τον θεσμό του Κατηχητικού Σχολείου, του τόσο αναγκαίου στην εποχή μας, όπου τα νέα παιδιά θα διδαχθούν στοιχεία απαραίτητα για την πίστη, για την πνευματική τους καλλιέργεια και για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους.

Εκ του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού

Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ffffff

Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως κάνει γνωστό ότι από το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 11.00 π.μ. αρχίζει η λειτουργία του Κατηχητικού Σχολείου της Ενορίας για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022


O Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως κάνει γνωστό ότι από το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 11.00 π.μ. αρχίζει η λειτουργία του Κατηχητικού Σχολείου της Ενορίας για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 και για μαθητές  του Δημοτικού Σχολείου.

Τα μαθήματα του Κατηχητικού θα γίνοται κάθε Σάββατο, ώρα 11.00 - 12.00 π.μ., στο Ενοριακό Κέντρο του Ναού στην Πλατεία Μακαρίου στην Τρίπολη, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία από την επιδημία του κορωνοϊού.

Προσκαλούμε τους μικρούς μαθητές να προσέλθουν και τους γονείς να στηρίξουν τον θεσμό του Κατηχητικού Σχολείου, του τόσο αναγκαίου στην εποχή μας, όπου τα νέα παιδιά θα διδαχθούν στοιχεία απαραίτητα για την πίστη, για την πνευματική τους καλλιέργεια και για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους.

 

Εκ του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού

Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀρ. Πρωτ. 408                                     Ἐν Τριπόλει τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2021

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

 Πρός

Τόν ερόν Κλρον καί τόν εσεβ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

         Εναι τος πσι γνωστόν τι κατά τό παλαιό θος στήν ερά μας Μητρόπολι τόν μνα κτώβριο ρχίζει νέα περίοδος το πνευματικοργου τς Τοπικς μας κκλησίας. Δηλαδή πογευματινά Κηρύγματα, Κατηχητικά μαθήματα, νοριακές μάδες μελέτης τς γίας Γραφς, καθώς καί ναρξι τν μαθημάτων Βυζαντινς Μουσικς γιά τόν καταρτισμό καί τήν πνευματική καλλιέργεια το Λαο μας.

         Ἔτσι τήν Κυριακή τοῦ Σπορέως, 17 Ὀκτωβρίου 2021 καί ὥρα 5:30 τό ἀπόγευμα, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς πόλεώς μας, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἁγιασμός γιά νά κηρύξωμε τήν ἔναρξι τοῦ ὡς ἄνω πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεώς μας.

       Γνωστοποιοῦμε δέ σέ ὅλους ὅτι:

1) Ἀπό τήν 17η Ὀκτωβρίου 2021 ἐκκινοῦν τά κατά Κυριακήν ἀπογευματινά κηρύγματα στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, καθώς καί οἱ Συνάξεις τῶν Ἐνοριακῶν ὁμάδων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί  ὁμάδες Φοιτητῶν καί  Ἐπιστημόνων στούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεώς μας.

2) Ἀπό τό Σάββατο 23η Ὀκτωβρίου 2021 καί ἀπό ὥρας 11ης πρωϊνῆς ἀρχίζουν τά μαθήματά τους τά κατώτερα Κατηχητικά Σχολεῖα γιά τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων στούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς  πόλεως.

3) Ἀπό τό Σάββατο 23η Ὀκτωβρίου 2021 καί ἀπό ὥρας 6ης ἕως 7ης ἀπογευματινῆς, ἀρχίζουν τίς ἐργασίες τους οἱ «Συνάξεις Νέων»  γιά μαθητές καί μαθήτριες Γυμνασίων καί Λυκείων, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐπί τῆς πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρίου, πρώην Ἀνεξαρτησίας, ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

4) Ἐπίσης σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἀπό 1ης Ὀκτωβρίου 2021 ἔχουν ἀρχίσει τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐπί τῆς πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρίου. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά μαθητεύσουν στήν πατρώα Βυζαντινή Μουσική δύνανται νά παίρνουν πληροφορίες στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στούς  τηλεφωνικούς ἀριθμούς 2710-222446 καί 6972841159.

Προσκαλομε τόν ερό Κλρο, τούς Γονες καί Διδασκάλους τν παιδιν μας, τούς νεαρούς μας βλαστούς, καθώς καί λον τόν φιλόχριστο Λαό μας μέ πνευματική ζέσι νά νταποκριθον θετικά στή μητρική φωνή τς κκλησίας μας, γιά νά λάβουν τήν ελογία το Θεο καί νά βιώνουν τήν λληνορθόδοξο Παράδοσί μας.

Εχέτης πάντων μν πρός Κύριον.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

               Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ