Καλωσόρισμα

Σᾶς καλωσορίζομε στό διαδικτυακό τόπο τῆς ἐνορίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Ἡ ἔντονη τεχνολογική ἐξέλιξη κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες παρέχει μία ἀκόμη ἐπικοινωνιακή δυνατότητα στήν τοπική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ διαδικτύου.  Ἡ ἐνορία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ἀξιοποιώντας τήν δυνατότητα αὐτή δημιούργησε τήν παροῦσα ἱστοσελίδα ἀπό τήν ὁποία θά μπορεῖτε νά παίρνετε διάφορες πληροφορίες γιά τόν Ἱερό Ναό μας καί γιά τή δράση τῆς ἐνορίας μας.  Παρακαλοῦμε τούς ἐπισκέπτες πού θά εἰσέλθουν στήν διαδικτυακή αὐτή πύλη, νά μᾶς συγχωρήσουν τυχόν λάθη καί παραλήψεις, καθ’ ὅτι ὅπως λέει καί ἡ λαϊκή παροιμία, «κάθε ἀρχή καί δύσκολη».

        Πάντως νά ξέρετε, πώς βασικό μέλημά μας εἶναι ἡ βελτίωση καί ὁ ἐμπλουτισμός τῆς ἱστοσελίδας μας καί σ’ αὐτή τήν προσπάθεια σᾶς θέλουμε δίπλα μας.

Τρίπολη, 26-9-2014

Μέ εὐχές

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου

τοῦ Μητροπολιτικοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

† Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Σουρλίγγας