Ἱερό Παρεκκλήσιο Νεομάρτυρος Δημητρίου (Πολιούχου Τριπόλεως)

    Τό ἐντός τῆς πόλεως καί τῆς ἐνορίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου, πολιούχου Τριπόλεως, ἀνηγέρθη τό ἔτος 1904 ὑπό τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαλεξανδρῆ καί τῆς συζύγου του Δήμητρας, τό γένος Μαλούχου, σύμφωνα μέ τήν ἐντοιχισμένη σ' αὐτό ἐπιγραφή, στόν τόπο ὅπου ἐμαρτύρησε ὁ Ἅγιος τήν 14ην Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1803.

Περισσότερα...