Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Τήν Κυριακή 23ῃ Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδήμων Ἀρχιερέων τῶν θεοφιλῶς Ἀρχιερατευσάντων εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαντινείας καί Κυν


Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

                       Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

 


ANAKOI Ν Ω Σ Ι Σ   -  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

 

Τήν Κυριακή 23ῃ Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδήμων Ἀρχιερέων τῶν θεοφιλῶς Ἀρχιερατευσάντων εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαντινείας καί Κυνουρίας, καθώς καί ὅλων τῶν Ἱερέων τῶν Ἱερατευσάντων εὐλαβῶς εἰς τόν ὡς ἄνω Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν καί τῶν κτιτόρων, εὐεργετῶν καί δωρητῶν αὐτοῦ.

      Σᾶς προσκαλοῦμε λοιπόν νά προσέλθετε καί σεῖς καί εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης νά συμπροσευχηθοῦμε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν των.

Μετ’ εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

                                            † Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας

     Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

 

 


Scan20220117121827.pdf