Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Προσφορά αγάπης στο Καλάθι του Πτωχού Αδελφού

3 zps7b26dcf2

 
 
Τό Φιλανθρωπικὸ Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καὶ Κυνουρίας  «Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ», σήμερα Τρίτη  4 Ἀπριλίου 2023 δέχθηκε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐγενῆ προσφορὰ χίλιων κιλῶν μήλων προερχόμενων ἐκ τοῦ ἀγρότου κ. Ἀλεξάνδρου Δημάκη ,  ἐκ Κερασίτσας Τεγέας, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας καί τῶν ἱδρυμάτων  τῆς  Εκκλησίας μας γιά τίς ήμέρες τοῦ Πάσχα.
 
 Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί οἱ συνεργάτες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας Προγράμματος ἐκφράζουμε τὶς θερμές μας εὐχαριστίες γιὰ αὐτὴν τὴν πολύτιμη καὶ σημαντικὴ στήριξη

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Τρίπολη

 Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό πρός ἐνδυνάμωσιν τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνος καί τῆς νηστείας στήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

  Τό πρωί πρίν τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, κατά τό ἀσματικόν τῆς Δοξολογίας, ἔγινε ἡ Τελετή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί ἡ διανομή τῶν ἀνθέων.

   Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας τελέσθηκε ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου, καί ἀκολούθησε τό κατά Κυριακήν ἑσπερινόν  

κήρυγμα ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μελχισεδέκ Γαλάνη, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν.

  Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος ἀπέδωσε  τιμητικές διακρίσεις σέ δέκα ὀκτώ ἱερείς τῆς Μητροπόλεως μας, πού συμπλήρωσαν σαράντα πέντε

καί πλέον ἔτη ἱερατικῆς πορείας καί διακονίας.

  Τιμήθηκαν οἱ Ἱερείς: Μιχαήλ Τούζος, Κωνσταντῖνος Πανουσόπουλος, Νικόλαος Βλάχος, Κωνσταντῖνος Σαμαρτζῆς, Ἀναστάσιος Χριστόφιλος, Γεώργιος Δημογέροντας,

Γεώργιος Γεωργουλῆς, Νικόλαος Χαλικιᾶς, Κωνσταντῖνος Κουτρουμπῆς, Κυριάκος Δρακόπουλος,  Νικόλαος Παπασπηλίου, Νικόλαος Σαράντης, Κυριάκος Λατσώνας, Βασίλειος Ἠλιόπουλος,

Ἰωάννης Βῆλος, Κωνσταντῖνος Παναγάκος, Κωνσταντῖνος Κουρμπέλης καί Γεώργιος Πετρῆς.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ , Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου

            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ  Ι Σ
 
    Ἀπό τήν Παρασκευή 3η Μαρτίου 2023  καθώς καί τίς λοιπές Παρασκευές στίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει νά τελοῦνται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου καὶ  ὥρα 7.00μ.μ.  θά  τελεῖται  ἡ πρώτη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως.
 
          Ἐπιπροσθέτως εἰς τόν Μητροπολιτικό μας Ναό, τίς τέσσερες πρῶτες Παρασκευὲς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης     Τεσσαρακοστῆς θὰ ἐπαναλαμβάνονται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου κατά τήν ὥρα 9 - 10 ἐσπερινή  διά νά λαμβάνουν μέρος εἰς αὐτούς οἱ ἐργαζόμενοι, ἐπιστήμονες, μαθητές  καί καταστηματάρχες τῆς πόλεώς μας.
 
           Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, οἱ  ἐργαζόμενοι, οἱ νέοι μας, οἱ μαθητές τῶν Σχολείων μας, οἱ ἐπιστήμονες καί καταστηματάρχες τῆς πόλεώς μας ὅπως συμμετάσχουν στήν ὡς ἄνω Ἀκολουθία ἡ ὁποία τελεῖται ἀποκλειστικά γιά αὐτούς μέ στόχο τήν πνευματική  ἀνάταση ὅλων μας.
 
 
 
                               Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Τρίπολις 5η Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Σήμερα Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 5η Μαρτίου 2023, στόν Μη-τροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, στίς 5:30 τό ἀπό-γευμα, θά ψαλῆ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, κατά τήν ὁποία θά ὁμιλήσῃ περί τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀλεξανδράκης.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας θά ἐπιδοθοῦν ὑπό τοῦ Σεβα-σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ οἱ πιστοποιήσεις σέ ὅσους μετεῖχαν ἐπιτυχῶςστό εἰδικό ἐπιμορφωτικό Πρόγραμμα γιά Κληρικούς καί συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας, μέ τίτλο «Συμβουλευτική σέ Σύγχρονα Ζητήματα (Ἐπιμόρφωσι στήν ξομολογητική)», πού διοργανώθηκε μέ τή συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Μητροπόλεώς μας.

Προσκαλεῖται ὁ φιλοχριστός Λαός μας νά προσέλθῃ στήν ὡς ἄνω ἱερά ἐκδήλωσι τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ff