Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ , Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου

            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ  Ι Σ
 
    Ἀπό τήν Παρασκευή 3η Μαρτίου 2023  καθώς καί τίς λοιπές Παρασκευές στίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει νά τελοῦνται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου καὶ  ὥρα 7.00μ.μ.  θά  τελεῖται  ἡ πρώτη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως.
 
          Ἐπιπροσθέτως εἰς τόν Μητροπολιτικό μας Ναό, τίς τέσσερες πρῶτες Παρασκευὲς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης     Τεσσαρακοστῆς θὰ ἐπαναλαμβάνονται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου κατά τήν ὥρα 9 - 10 ἐσπερινή  διά νά λαμβάνουν μέρος εἰς αὐτούς οἱ ἐργαζόμενοι, ἐπιστήμονες, μαθητές  καί καταστηματάρχες τῆς πόλεώς μας.
 
           Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, οἱ  ἐργαζόμενοι, οἱ νέοι μας, οἱ μαθητές τῶν Σχολείων μας, οἱ ἐπιστήμονες καί καταστηματάρχες τῆς πόλεώς μας ὅπως συμμετάσχουν στήν ὡς ἄνω Ἀκολουθία ἡ ὁποία τελεῖται ἀποκλειστικά γιά αὐτούς μέ στόχο τήν πνευματική  ἀνάταση ὅλων μας.
 
 
 
                               Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Τρίπολις 5η Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Σήμερα Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 5η Μαρτίου 2023, στόν Μη-τροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, στίς 5:30 τό ἀπό-γευμα, θά ψαλῆ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, κατά τήν ὁποία θά ὁμιλήσῃ περί τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀλεξανδράκης.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας θά ἐπιδοθοῦν ὑπό τοῦ Σεβα-σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ οἱ πιστοποιήσεις σέ ὅσους μετεῖχαν ἐπιτυχῶςστό εἰδικό ἐπιμορφωτικό Πρόγραμμα γιά Κληρικούς καί συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας, μέ τίτλο «Συμβουλευτική σέ Σύγχρονα Ζητήματα (Ἐπιμόρφωσι στήν ξομολογητική)», πού διοργανώθηκε μέ τή συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Μητροπόλεώς μας.

Προσκαλεῖται ὁ φιλοχριστός Λαός μας νά προσέλθῃ στήν ὡς ἄνω ἱερά ἐκδήλωσι τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ff

Εκδηλώσεις μνήμης για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

 
 
     Ὁ Πανάγαθος Θεός μᾶς ἀξίωσε νά βρισκόμαστε ἐν ζωῇ, ἐλεύθεροι ἐκ τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ σέ μιά χώρα, πού ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη ἀνεμίζει μέ λαμπρότητα ἡ γαλανόλευκη αἱματοβαμμένη Ἑλληνική Σημαία.
 
 
     Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τήν ὀφειλομένη τιμή στούς Ἥρωες τῆς Πατρίδος μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 180 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκδημίας τοῦ Πολεμάρχου καί Ἐλευθερωτοῦ τοῦ Γένους, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τήν Κυριακή 5η Φεβρουαρίου 2023, θά τελέση στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἐλευθερωτοῦ τοῦ Γένους μας.
 
 
      Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας καί περί ὥραν 5.30 μ.μ. στόν ὡς ἄνω Μητροπολιτικό Ναό θά πραγματοποιηθῇ τό φιλολογικό Μνημόσυνο τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ὅπου θά ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ καί θά ἐπακολουθήσῃ σχετική ὁμιλία ἐκ τοῦ κ. Δημητρίου Φωτόπουλου Σμηνάρχου Π.Α. 
Δ/ντοῦ Παραρτήματος Πολεμικοῦ Μουσείου Τριπόλεως.
 
      Σᾶς προσκαλοῦμε νά συμμετάσχετε τόσο στό πνευματικό ὅσο καί στό φιλολογικό Μνημόσυνο, πού ὀργανώνει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο τιμῆς στόν ἔνδοξο Ἐλευθερωτή τῆς Πατρίδος μας Θεόδωρο τόν Κολοκοτρώνη.
 
                                                        
 
     Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 
kollokotronis2