Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Κατηχητικό σχολείο

Ἀπό τούς μῆνες Ὀκτώβριο μέχρι Μάϊο λειτουργεῖ στήν Ἐνορία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως Κατηχητικό Σχολεῖο γιά τούς μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ.

 

Ἡ ἡμερομηνία ἔναρξης τῶν μαθημάτων ἀνακοινώνεται στήν ἀρχή κάθε σχολικοῦ ἔτους ἀπό τόν Ναό. Τά μαθήματα γίνονται στόν ἀνακαινισμένο χῶρο (αἴθουσα) τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στήν Πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου (Ἀνεξαρτησίας) στήν Τρίπολη. Τό Κατηχητικό Σχολεῖο λειτουργεῖ στόν παραπάνω χῶρο

 

κάθε Σάββατο,  ὥρα 11.00 - 12.00 π.μ.

 

Προσκαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί μαθητές νά παρακολουθοῦν τό Κατηχητικό μας Σχολεῖο, ὅπου θά διδάσκονται πολλά καί ὠφέλιμα ἀπό ὑπευθύνους Κατηχητές τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὑπεύθυνοι τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας μας εἶναι:

Ὁ Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Σουρλίγγας

 

και ἡ κ. Αγγελική Χαϊδά.

 

*     *     *

 

Ἐπίσης, γιά τούς μαθητές Γυμνασίου καί Λυκείου, καθώς καί γιά τούς φοιτητές καί τούς ἐργαζόμενους λειτουργοῦν στό ἴδιο κτήριο (Πνευματικό Κέντρο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας στήν Πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου στήν Τρίπολη), Μαθητικές Συντροφιές, μέ τήν εὐθύνη Ἀρχιμανδριτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΤΟ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ.

 

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἀρχαιότερους θεσμούς τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἤδη ἀπό τούς ἀποστολικούς χρόνους, ὅσοι ἐπρόκειτο νά λάβουν τό ἅγιο Βάπτισμα καί νά ἐνταχθοῦν ὡς νέα μέλη στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἔπρεπε ἀπαραιτήτως νά διδαχθοῦν τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως. Ἡ διδασκαλία αὐτή, πού ὀνομάζεται Κατήχηση, γινόταν ἀπό τούς Ἱερεῖς καί ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἐπίσκοπο μέ μεγάλη προσοχή καί ὑπευθυνότητα. Ἀργότερα, ὅταν οἱ Χριστιανοί ἄρχισαν νά βαπτίζονται σέ νηπιακή ἡλικία, ἡ Κατήχηση γινόταν κατ' ἀνάγκην μετά τό Βάπτισμα, ὅπως γίνεται καί σήμερα.

 

Καί σήμερα ὁ ρόλος τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικός καί ἡ προσφορά του στήν κοινωνία ἀνεκτίμητη. Ἐκτός τοῦ ὅτι διδάσκει τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως καί τίς βασικές ἀρχές τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, πού δέν εἶναι δυνατό νά διδαχθοῦν συστηματικά στό Σχολεῖο, διαπλάθει σωστούς καί ὁλοκληρωμένους χαρακτῆρες, διαμορφώνει ψυχικά καί πνευματικά ὑγιεῖς προσωπικότητες, μεταδίδει τίς αἰώνιες ἀξίες τῆς Παραδόσεώς μας, συνδέει μέ τόν Χριστό καί ἀποτελεῖ ἐργαστήριο ἀνθρώπων χρήσιμων στήν κοινωνία καί στούς συνανθρώπους τους. Σέ γενικές γραμμές προσφέρει ὅ,τι ἀκριβῶς λείπει ἀπό τόν ἄνθρωπο τοῦ παρόντος καί ὅ,τι χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος τοῦ μέλλοντος.

 • 1st_n
 • 389250_3194369217624_1217732736_47052366_1326339222_n
 • B.K-3
 • DSC00329
 • IMG-20140531-01216
 • P4170049 (1)
 • P4170049
 • P4170082
 • w (1)
 • .-3
 • 1063
 • 1120
 • 1879
 • 379
 • 6457