Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014, τὰ μεσάνυκτα, 12 ἡ ὥρα ἀκριβῶς, στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως θὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν καινούργιο Χρόνο 2015 καὶ εὐθὺς ἀμέσως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θὰ εὐλόγηση τὴν Βασιλόπιττα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ θὰ εὐχηθῆ ὁ νέος Χρόνος νὰ εἶναι εὐλογημένος καὶ εἰρηνικός.
Ἐπίσης τὴν ἑπομένη, ἡμέρα Πρωτοχρονιᾶς μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ μέχρι 2 τὸ μεσημέρι, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θὰ δεχθῆ στὸ Ἐπισκοπεῖο τὶς εὐχὲς τῶν Χριστιανῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ἀκούσετε τίς ἱερές Ἀκολουθίες ἀπευθείας μέσῳ διαδικτύου

Μπορεῖτε νά ἀκούσετε τίς ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἀπευθείας μέσῳ διαδικτύου στούς παρακάτω συνδέσμους:
ὡς ἑξῆς:

http://stream.kncdn.net/listen/ekktripol.asx 

http://stream.kncdn.net/listen/ekktripol/flash

Περισσότερα...

«Ἀπὸ τῆς Βηθλεὲμ ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην μεταβῶμεν»

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαντινείας καὶ Κυνουρίας
καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
σᾶς προσκαλοῦν νὰ συνεορτάσωμεν
τὸ Ἅγιον Δωδεκαήμερον μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους
στὴν ἐκδήλωση μὲ τίτλο:
«Ἀπὸ τῆς Βηθλεὲμ ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην μεταβῶμεν»,
τὴν Κυριακὴ 28η Δεκεμβρίου 2014 καὶ ὤρα 6.30 μ.μ.
στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Βασίλειου Τριπόλεως

Μετ'εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Μανττινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ