Ιερός Μητροπολιτιικός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Χθές, Σάββατο 21/12/2019, πραγματοποιήθηκε ἡ μικρή χριστουγεννιάτικη ἑορτή τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Χθές,  Σάββατο 21/12/2019, πραγματοποιήθηκε ἡ μικρή χριστουγεννιάτικη ἑορτή τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ στήν πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου στήν Τρίπολη, ὅπου γίνονται καί τά μαθήματα τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου, κάθε Σάββατο, ὥρα 11.00-12.00 π.μ.

Οἱ μικροί μαθητές τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια καί ἀπήγγειλαν ποιήματα, ἀναφερόμενα στό περιεχόμενο τῶν Ἑορτῶν, μέ τήν καθηδήγηση τῆς Κατηχήτριάς τους κ. Κων/νας Παλυβοῦ. Στήν ἐκδήλωση μετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν. Μέ τήν ἀνταλλαγή ἑορταστικῶν εὐχῶν, τό Κατηχητικό Σχολεῖο διέκοψε τά μαθήματά του γιά τίς ἐπερχόμενες Ἑορτές τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Νέου Ἔτους καί τῶν Θεοφανείων, γιά νά συνεχίσει τή λειτουργία του μέ τό Νέο Ἔτος ἀπό τό Σάββατο 11/1/2020. 

ppp

Η Ακολουθία των Αγίων Παθών στην ΤρίποληO Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τό σπέρας τς Μ. Πέμπτης 25 πριλίου 2019, χοροστάτησε στήν κολουθία το ρθρoυ τς Μ. Παρασκευς (κολουθία γίων Παθν) στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως.

 

«ξηγόρασας μς, κ τς κατάρας το νόμου, τ τιμί Σου Αματι· τ Σταυρ προσηλωθείς, κα τλόγχ κεντηθείς, τν θανασίαν πήγασας νθρώποις·  Σωτρ μν δόξα Σοι».

 

 φο νέτειλεν  κγ΄ Μαρτίου, μέρα τς βδομάδος Παρασκευή, ποστέλλεται  ησος π τοΚαϊάφα πρς τν τότε μεμόνα τς ουδαίας Πόντιον Πιλάτον τ νομα· στις πολυτρόπως νακρίνας Ατόν, κα παξ κα δς μολογήσας θον, πρς εχαρίστησιν πειτα τν ουδαίων, ψηφίζει θάνατον κατ' Ατο· κα φραγγελώσας ς δολον φυγάδα τν Δεσπότην το παντός, παρέδωκε ες τ σταυρωθναι.

 ντεθεν  ησος, παραδοθες ες τος στρατιώτας, γυμνοται τ μάτια Ατονδύεται χλαμύδα κοκκίνην, στεφανοται κάνθαις, σκηπτροφορε κάλαμον, προσκυνεται χλευαστικς, μπτύεται, κρούεται κατ το προσώπου κα τς κεφαλς. Ετα νδυθες πάλιν τ αυτο μάτια κα βαστάζων τν Σταυρόν,ρχεται ες τν Γολγοθ, τόπον τς καταδίκης, κα κε περ ραν γ΄ τς μέρας σταυροται μεταξ δύο ληστν, βλασφημεται π τν παραπορευομένων, μυκτηρίζεται π τν ρχιερέων, ποτίζεται π τν στρατιωτν ξος μεμιγμένον μετ χολς. Περ δ τν θ΄ ρα, κράξας φων μεγάλ κα επών· Τετέλεσται,κπνέει « μνς το Θεο αρων τν μαρτίαν το κόσμου», καθ' ν ραν πανσελήνου οσης τς μέρας,σφάζετο κατ τν νόμον  πασχάλιος μνός,  ες τύπον Ατο διαταχθες τος ουδαίοις πρ 1043 τν.

Τν Δεσποτικν τοτον θάνατον κα  ψυχος κτίσις πενθοσα τρέμει κα λλοιοται π το φόβου· λλ' Δημιουργς τς κτίσεως, κα νεκρς δη ν, λογχίζεται προσέτι κα τν κήρατον πλευράν, κα ρέει ξ ατς αμα κα δωρ.

Τέλος, περ τν δύσιν το λίου, ρχεται ωσφ  π ριμαθαίας κα Νικόδημος μετ' ατομφότεροι μαθητα το ησο κεκρυμμένοι, ποκαθηλοσιν π το Σταυρο τ πανάγιον το Διδασκάλου Σμα, ρωματίζουσιν ατό, ντυλίσσουσιν ες σινδόνα καθαράν, κα θάψαντες ατ ν μνημεί κεν, προσκυλίουσινπ τ στόμιον ατο λίθον μέγαν. Τατα τ φρικτ κα σωτήρια Πάθη το Κυρίου μν ησο Χριστοῦ πιτελομεν σήμερον κα ες νάμνησιν ατν παρελάβομεν, ξ ποστολικς διαταγς, τν τς Παρασκευς νηστείαν.

 

 

 

 

π.Ἰ.Σ.

Φωτογραφίες Χ. Α. Μπίτα
Μ. Δευτέρα – Ἀκολουθία Νυμφίου στήν Τρίπολη

Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας  κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τό Ἑσπέρας τῆς Μ. Δευτέρας, 22 Ἀπριλίου 2019, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς  Μ. Τρίτης – Ἀκολουθία Νυμφίου, στήν Ἐνορία   Ἁγίου Τρύφωνος  Τριπόλεως.

 

Τῆ ἁγία καί μεγάλη Τρίτη

Τήν ὥραν ψυχῆ,

τοῦ τέλους ἐννοήσασα,

καί   τήν   ἐκκοπήν, τῆς συκῆς δειλιάσασα,

τό δοθέν σοι  τάλαντον,

φιλοπόνως ἔργασαι  ταλαίπωρε,

γρηγοροῦσα  καί  κράζουσα·

Μή  μείνωμεν  ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χρίστου.

 

Τῆς τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς   τήν ἀναμνησιν  ποιούμεθα σήμερον, ἥν ἐλαλησεν ὁ Ἰησοῦς μετά  καί ἄλλων τοιούτων παραβολῶν, ἐρχόμενος ἐπί τό  πάθος.

          Διδάσκει δέ ἡμᾶς ἡ παραβολή αὕτη, ἵνα μή τό μέγα τῆς παρθενίας  ἔργον κατορθοῦντες ἀμελῶμεν  τῶν λοιπῶν, καί μάλιστα τῆς ἐλεημοσύνης, δι' ἧς ἡ λαμπάς τῆς παρθενίας φαιδρύνεται.

 Ἐτι δέ ἴνα, τό τέλος τῆς ζωῆς ἡμῶν ἀγνοοῦντες, ὑπαρχωμεν πᾶσαν ὥραν ἕτοιμοί πρός αὐτό, ὡς αἱ φρόνιμοι παρθένοι, πρός τήν τοῦ νυμφίου ἀπάντησιν, μήποτε, αἰφνιδίως ἐλθόντος αὐτοῦ, καί κλεισθείσης  τῆς θύρας τοῦ οὐρανίου νυμφῶνος,   ἀκούσωμεν καί ἡμεῖς, ὡς αἱ μωραί, τήν φρικτήν  ἐκείνην ἀπόφασιν.

Ἀμήν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.

 

Ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τεγέας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, τό Ἑσπέρας τῆς Μ. Δευτέρας 22 Ἀπριλίου 2019, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς  Μ. Τρίτης – Ἀκολουθία Νυμφίου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

 

 

                                                                                                                                                        + π. Ι.Σ.

 

 

Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Μητροπολιτικό Ναό Τριπόλεως


 

Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 24η Ἀπριλίου 2019 μέ τήν συμμετοχή πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν  πού εἶχαν συρρεύσει νωρίς τό ἀπόγευμα στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Τριπόλεως   τελέσθηκε τό Ἱερό Μυστήριό του Εὐχελαίου. 

Κλῆρος καί Λαός  μυρώθηκαν μέ τό ἅγιο μύρο καί ἔλαβαν τήν εὐλογία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, προσευχόμενοι νά ἔχουμε τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί νά ἀξιωθοῦμε νά γευθοῦμε τή χαρά  τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας.

 

«σθενε τις ν μν;

προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τς κκλησίας,

καί προσευξάσθωσαν π’ ατόν λείψαντες ατόν

λαίν τνόματι το Κυρίου·

καί  εχή τς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα,

καί γερε ατόν  Κύριος·

κν μαρτίας  πεποιηκώς,

φεθήσεται ατ»

(ακ.ε΄,14-15).

 

  Τά θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας συστάθηκαν καί παραδόθηκαν στούς Ἀποστόλους καί δι’ αὐτῶν στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Σκοπός τῶν ἱερῶν Μυστηρίων εἶναι ἡ μετάδοση τῆς ἁγιαστικῆς Χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στά Ὀρθόδοξα μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Τό ἱερό Εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά ἑπτά Μυστήρια της Ἐκκλησίας μας. 

Ἡ σύσταση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Μυστηρίου στηρίζεται στήν ἐξουσία, πού ἔδωσε ὁ Χριστός στούς Μαθητές Του, «ὥστε θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν» καί οἱ Ἀπόστολοι, πιστοί ἐκτελεστές τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, ἐπιστρέφοντας ἀπό τίς περιοδεῖες τους, μέ ἐνθουσιασμό ὁμολογοῦσαν: «Κύριε καί τά δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου».

Τό Εὐχέλαιο εἶναι τό ξεχωριστό αὐτό Μυστήριο, τό ὁποῖο τελεῖται «ἐν Ἐκκλησίᾳ ἤ ἐν οἴκῳ» γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν.

 Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι κατά τήν ἔξοδό τους γιά τόν εὐαγγελισμό τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, κήρυτταν μετάνοια, ἀπάλλασσαν τούς ἀνθρώπους ἀπό τή δαιμονική ἐνέργεια καί θεράπευαν τούς ἀσθενεῖς, χρίοντάς τους μέ ἔλαιον, ὅπως χαρακτηριστικά μας ἀναφέρει ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστής Μᾶρκος: «ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα μετανοήσωσι, καί δαιμόνια πολλά ἐξέβαλλον, καί ἤλειφον ἐλαίῳ πολλούς ἀρρώστους καί ἐθεράπευον».

Τό εὐλογημένο λάδι εἶναι βασικό στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Τό χρησιμοποιοῦμε στό Βάπτισμα καί στό ἅγιο Μύρο, εἶναι πηγή φωτός, χρησιμοποιῆται στούς πολυελαίους τῶν Ἐκκλησιῶν μας, καθώς ἐπίσης τυγχάνει μέσο ἰάσεως στό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου κ.ἄ.

Τή Μεγάλη Τετάρτη, πρίν τήν Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος, τελεῖται σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες, τό ἱερό Εὐχέλαιο, ὅπου πλῆθος κόσμου προστρέχει γιά νά λάβει τήν εὐλογία τοῦ Μυστηρίου καί νά ζητήσει ἄφεση ἁμαρτιῶν.

 Τήν πρώτη ἀναφορά περί τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ τήν ἀναγινώσκουμε στήν ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀλδεφόθεου: «Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καί προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα, καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος· κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ».

Δηλαδή, αὐτό σημαίνει ὅτι, ἄν εἶναι κάποιος ἀπό ἐμᾶς ἄρρωστος, καί ὄχι μόνο, πρέπει νά προσκαλέσει τούς Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας νά προσευχηθοῦν γι’ αὐτόν καί νά τόν ἐπαλείψουν μέ λάδι, ἐπικαλούμενοι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καί ἔτσι, ἡ προσευχή πού γίνεται μέ πίστη θά σώσει καί θά βοηθήσει τόν ἄρρωστο καί τότε ὁ Κύριός μας θά τόν ἐξαναστήσει ἀπό κλίνης ὀδυνηρᾶς, καί ἄν αὐτός ἔχει ἁμαρτίες θά τοῦ τίς συγχωρήσει.

Κατανοοῦμε ὅτι σκοπός τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου εἶναι ἡ ἴαση τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς νόσου, προϋποθέτοντας τήν πίστη ἑκάστου, ὁ ὁποῖος θά συμμετάσχει στό Μυστήριο.

Κανονικά, ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου γίνεται ἀπό ἑπτά Ἱερεῖς, ὅσα καί τά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα, ἀλλά καί οἱ εὐχές πού διαβάζονται. Τό Εὐχέλαιο τελεῖται γιά τή ψυχή καί τό σῶμα κάθε ἀνθρώπου πού ἀσθενεῖ. Σέ ἀσθενεῖς πού, ἐξ’ αἰτίας σοβαρῆς ἀσθένειας, εἶναι ἀνίκανοι νά ἐκφράσουν καί νά ὁμολογήσουν τίς ἁμαρτίες τους στόν Ἱερέα - Πνευματικό, εἶναι ἀποδεκτό ὅτι συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες μέ τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου.

Τό ἱερό Εὐχέλαιο, ἀλλά καί τά ἄλλα ἕξι ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τά μόνα θεραπευτικά μέσα, γιά νά βρεῖ ὁ κάθε χριστιανός τή θεραπεία του. Εἶναι ἡ ὁδός, πού μᾶς ὁδηγεῖ στό πανάγιο Πνεῦμα. Εἶναι ὁ μόνος δρόμος, γιά νά φτάσουμε στόν ἁγιασμό καί στήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Γι’ αὐτό, ἄς πλησιάζουμε μέ πίστη τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἄς ζητήσουμε τό ἔλεος τῆς φιλανθρωπίας Του, προσευχόμενοι νά ἔχουμε τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί νά ἀξιωθοῦμε νά γευθοῦμε τή χαρά τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας. 

 

πΙΣ

 

 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΥΜΦΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Δευτέρας – Ἀκολουθία Νυμφίου στήν Ἐνορία  Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σύμφωνα μέ τό Μηνολόγιο ἡ Μεγάλη Δευτέρα εἶναι ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ ἐπονομαζόμενου «Παγκάλου» τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἰακώβ, πού ἀναφέρεται στή Παλαιά Διαθήκη καί στήν ἄκαρπη συκιά, πού τήν καταράστηκε ὁ Χριστός καί ξεράθηκε     μ’      ἕνα   του λόγο.

 

Τῆ ἁγία καί μεγάλη Δευτέρα

Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῶ μέσῳ τῆς νυκτός·

 καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὐρήσει γρηγοροῦντα·

ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ραθυμοῦντα. 

Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῶ ὕπνω κατενεχθῆς,

 ἵνα μή τῶ θανάτω παραδοθῆς, 

καί τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῆς· 

ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· 

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός· 

διά τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἠμᾶς.

 

Ἀπό τῆς σήμερον ἄρχονται τά ἅγια πάθη τοῦ Σωτῆμος ἡμῶν·  καί πρῶτον πάντων λαμβάνεται εἰς τύπον αὐτοῦ Ἰωσήφ ὁ πάγκαλος. 

Ἦν δέ οὗτος υἱός τοῦ Ἰακώβ ἑνδέ­κατος· ὅστις φθονηθείς ὑπό τῶν ἰδίων ἀδελφῶν καί εἰς λάκκον βληθείς, εἶτα πωληθεῖς εἰς ἀλλοφύλους, καί ὑπ' ἐκείνων πάλιν εἰς Αἴγυπτον, καί διά τήν σωφροσύνην αὐτοῦ συκοφαντηθείς καί εἰς φυλακήν καταδικασθείς, καί τελευταῖον ἐξαχθείς ἐκεῖθεν μετά δόξης πολλῆς καί τι­μηθείς ὡς βασιλεύς, καί γενόμενος κύριος πάσης γῆς Αἰγύπτου καί σιτοδότης παντός τοῦ λαοῦ, διά τούτων πάντων ἐτύπωσεν εἰς ἑαυτόν τά πάθη καί τήν μετά ταῦτα δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τήν μνήμην ταύτην τοῦ Ἰωσήφ ἐπισυνάπτεται καί ἠ ἱστορία τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου, κατά τήν σήμερον τό πρωί, ιθ΄ Μαρτίου, καταραθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς διά τήν ἑαυτῆς ἀκαρπίαν. 

Εἰκόνιζε δέ αὕτη  τῶν Ἰουδαίων τήν συναγωγήν, ἥτις, μή ἕχουσα τόν ἀπαιτούμενον καρπόν τῆς ἀρετῆς καί εὐσεβείας, ἐγυμνώθη πάσης χάριτος πνευματικῆς διά τῆς κατάρας

 

   Φωτογραφίες Χ.Μπίτας                                                                                                                     

+ π. Ι. Σ